Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Skånes digitala vårdsystem

SDV, Skånes digitala vårdsystem är ett vårdinformationssystem som knyter ihop hälso- och sjukvården i hela Skåne. Målet är att bidra till bättre hälsa för fler i Skåne.

SDV kommer bland annat att innebära att:

  • Privata och offentliga vårdgivare, både sjukhus, vårdcentraler och andra mottagningar, kommer att arbeta i samma digitala miljö.
  • Patienten får tillgång till samma journal och läkemedelslista som hälso- och sjukvården.

SDV består av en mängd olika tekniska stöd. De tre huvuddelarna är:

Nytt journalsystem

Detta är grunden för SDV, och det nya journalsystemet ersätter de olika separata journalsystem som idag används inom hälso- och sjukvården.

Journalsystemet innebär också att vi får en journal, en läkemedelslista och en inloggning. Det kommer också fungera som ett beslutsstöd till vårdens medarbetare.

Uppkopplad utrustning

I denna del ingår uppkoppling av mobila enheter, medicinteknisk utrustning och bildbehandling. Denna utveckling ger nya möjligheter till kvalificerad vård i hemmet för patienter med kroniska sjukdomar.

Förebyggande arbete med befolkningshälsa

Det nya systemet gör det också möjligt att utgå från vårdens samlade data om patienten för att analysera hur patienten kan förbättra sin egen hälsa, och för att identifiera potentiella riskgrupper för olika sjukdomar.

Varför ska vi införa SDV?

Invånarna och medarbetarnas förväntningar på digitalisering och jämlik vård ökar. Dessutom behöver medarbetarna bättre digitala verktyg för att kunna utföra sitt arbete.

I Region Skåne har vi har många olika system, några föråldrade, som inte pratar med varandra. Det finns dessutom olika rutiner och arbetssätt inom olika områden och på olika platser som behöver bli mer enhetliga.

Patienterna måste känna sig trygga med att de får den bästa vården, samtidigt som deras data behandlas säkert. Men de system vi använder idag har utmaningar kring integritetsskyddet, och även patientsäkerheten kopplad till datahantering behöver bli bättre.

Befolkningen ökar och människor lever allt längre. Varken pengar eller medarbetare räcker till för att ta hand om alla som behöver vård. Vi måste använda våra resurser på ett bättre sätt.

Senast uppdaterad: 19 juli 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?