Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Kommersiellt erbjudande till trafikföretag

Region Skåne välkomnar trafikföretag som vill bedriva kommersiell regional kollektivtrafik i Skåne.

Region Skåne ser kommersiella initiativ som en bra möjlighet att utveckla och bredda trafikutbudet till kunderna. Genom kollektivtrafiklagen från 2012 har kommersiella trafikföretag fri rätt att bedriva regional kollektivtrafik.

Trafikföretag som vill bedriva kommersiell kollektivtrafik i Skåne ska anmäla detta till Region Skåne, som är regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne.

Som regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne är Region Skåne också ansvarig för att upprätta ett så kallat trafikförsörjningsprogram. Genom att besluta detta sätter Region Skånes fullmäktige inriktning och mål för kollektivtrafikens utveckling. I programmet beskrivs också Region Skånes syn på den kommersiella trafiken.

Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet

Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommersiell kollektivtrafik och ansvarar för att kollektivtrafiklagens krav efterlevs.

Erbjudande till kommersiella trafikföretag

För att underlätta för trafikföretag att etablera sig i Skåne erbjuder Region Skåne möjligheten att få tillgång till hållplatser och informationskanaler. Utgångspunkten för detta är att göra det lätt för kunderna att utnyttja en kollektivtrafik med flera aktörer. Trafikföretag som kör kollektivtrafik kommersiellt har därför möjlighet att avtala med Skånetrafiken om:

  • Tillgång till olika informationsbärare på befintliga hållplatser och terminaler.
  • Visning av information i Reseplaneraren och andra digitala kanaler för tidtabellsinformation.

Trafikföretag som vill få mer information om detta kontaktar Skånetrafiken på info@skanetrafiken.se.

Skånetrafiken är också öppna för att diskutera samarbete kring biljett- och betalningslösningar, allt för att underlätta ett regionalt resande.

Region Skåne äger inga hållplatser eller terminaler. För att få information om tillgång till dessa måste trafikföretaget kontakta respektive infrastrukturägare. Det är ofta en kommun eller Trafikverket, men kan i vissa fall även vara privata fastighetsägare

Senast uppdaterad: 3 augusti 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?