Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Namnstandard

Tydlig och konsekvent namnsättning på tjänster och platser underlättar för invånare att hitta det de söker.

Inom Region Skåne finns riktlinjer kring namnsättning inom tre områden. Två områden fokuserar på att underlätta för invånare: namnstandard för mottagningar och avdelningar och namnstandard för digitala tjänster. Ett tredje område, namnstandard vårdgivarstruktur, har ett internt fokus.

Namnstandard för:

Skyltning

Skyltning görs ofta i samband med namnsättning och måste vara tillförlitligt. Att begränsa antalet skyltar säkerställer att besökarna känner sig trygga genom hela skyltningen.

Skyltmanual och ansvar för skyltning

Senast uppdaterad: 14 mars 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?