Gå till sidans innehåll

Vårdgaranti och väntetider

Vårdgarantin gäller i hela landet och innebär att du har rätt att få vård inom en viss tid. Vårdgarantin är en del av hälso- och sjukvårdslagen.

Region Skåne arbetar på olika sätt för att korta väntetiderna och öka tillgängligheten till vården.

Vårt mål är att ingen ska behöva vänta längre än vårdgarantins gränser, det vill säga:

  • 0 - Kontakt med primärvården samma dag
  • 3 - Medicinsk bedömning av legitimerad vårdpersonal i primärvården inom tre dagar
  • 90 - Besök i specialistvården inom 90 dagar
  • 90 - Beslutad behandling/operation påbörjad inom 90 dagar

Så fungerar vårdgarantin

För att åberopa vårdgarantin kontaktar du den vårdgivare där du väntar på vård. Om väntetiden överstiger vårdgarantins tidsramar hjälper vårdgivaren dig att hitta en mottagning som har kortare väntetid.

Om du har frågor om vårdgarantin

Har du allmänna frågor om vårdgarantin kan du vända dig till en vårdcentral eller mottagning, eller till den vårdavdelning som du redan har kontakt med.

Sök väntetider

På webbplatsen Väntetider i vården kan du söka väntetider för olika undersökningar, operationer och åtgärder i hela Sverige.

Om du inte är nöjd med vården

Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare. Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. 

Så lämnar du synpunkter om du inte är nöjd med vården

Senast uppdaterad: 14 juli 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?