Gå till sidans innehåll

Årsrapporter

Revisionskontoret har på de förtroendevalda revisorernas uppdrag och som ett led i grundläggande granskning tagit fram årsrapporter för samtliga nämnder och styrelser i Region Skåne.

I årsrapporterna sammanfattas årets granskning av styrelsen och respektive nämnd, vilket ger de förtroendevalda revisorerna underlag för sin prövning utifrån kommunallagen (2017:725 kap. 12 § 1).

Årsrapporterna översänds för kännedom till nämnder och styrelser i Region Skåne efter beslut och undertecknande av Region Skånes revisorers revisionsberättelse.

Missiv för Årsrapporter 2023 (pdf, nytt fönster)

Årsrapporter 2023

Senast uppdaterad: 2 maj 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?