Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Inhyrning av lokaler

Region Skåne har ett löpande behov av att hyra in lokaler eftersom verksamheter expanderar och etablerar sig på nya ställen runt om i Skåne. Det handlar om såväl kontor som lokaler anpassade för komplex vårdverksamhet.

Region Skånes kärnverksamhet är att bedriva vård och de fastigheter vi själva äger är fördelade på åtta sjukhusområden runt om i Skåne.

För verksamheter utanför Region Skånes sjukhusområden har vi en omfattande inhyrning för framför allt vårdcentraler och folktandvårdskliniker. Det rör sig om cirka 500 inhyrningskontrakt, som tillsammans utgör en yta på runt på 500 000 kvadratmeter.

Regionfastigheter förvaltar och utvecklar Region Skånes fastigheter samt hanterar alla inhyrningar för Region Skåne.

Kontakta våra förvaltare

Om du är fastighetsägare och vill hyra ut lokaler till Region Skåne är du välkommen att kontakta våra förvaltare.

Senast uppdaterad: 3 augusti 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?