Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Öppen data

Öppen data är information som är tillgänglig för alla och som är fri att använda och dela. Regeringar, regioner, företag och privatpersoner kan använda öppna data för att skapa nya digitala tjänster och effektivisera processer.

En man och en kvinna tittar på en mobil.

I Region Skåne vill vi att så mycket som möjligt av vår data ska vara fri och tillgänglig för så många som möjligt i form av öppen data. Vi vill att informationen ska vara offentligt tillgänglig, kostnadsfri och fri att använda och dela utan krav, under förutsättning att krav på informationssäkerhet och skydd av personuppgifter kan upprätthållas och att det inte innebär risker för Sveriges säkerhet.

Region Skåne hänger med i utvecklingen

Att tillgängliggöra information som öppen data kan skapa nytta i hela samhället, genom effektivitets- och kvalitetsvinster inom organisationer och en ökad demokratisk öppenhet och transparens. Det kommer också vara en viktig tillgång för innovation och hållbar samhällsutveckling, då forskare och entreprenörer får tillgång till data för att försöka hitta lösningar på samhällsproblem. 

Öppna Datalagen

Den 1 augusti 2022 är infördes en ny datalag för att genomföra EU:s direktiv om öppna data och tillgängliggörandet av information från offentlig sektor. Denna lag gäller för offentliga aktörer på statlig, regional och kommunal nivå och gör det enklare för alla att ta del av handlingar och data. 

Sveriges dataportal

I dagsläget publiceras öppen data via Sveriges dataportal. På Sveriges dataportal synliggörs data från en rad olika typer av organisationer och sektorer. Här finns enbart information om datamängder, dvs. metadata. Data hämtas i sin tur via länkar för nedladdning eller efterfrågas hos respektive organisation som ansvarar för sina egna datamängder.

Sveriges dataportal (dataportal.se)

Senast uppdaterad: 12 maj 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?