Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Logoped

Logopeder arbetar med att utreda, ställa diagnos och behandla svårigheter med kommunikation, språk, tal, röst, ätning och sväljning.

Logopeder arbetar även med att utforma och träna in alternativa kommunikationssätt och hjälpmedel. Även förebyggande och rådgivande verksamhet genom information till andra yrkesgrupper, anhöriga och allmänhet ingår i arbetsuppgifterna. 

Utbildning 

Grundutbildningen till logoped omfattar fyra år. Logopedprogrammet tillhör medicinsk fakultet men omfattar även språkvetenskap och psykologi. Efter grundutbildningen finns möjlighet att studera vidare och ta en masterexamen, utbilda sig till specialist eller forska. 

Utbilda dig till Logoped (srat.se)

Senast uppdaterad: 5 februari 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?