Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Tjänsteresa

Försäkringen gäller vid resa i tjänsten i Sverige och utomlands. Tjänsteresan påbörjas när man lämnar bostaden.

Omfattning

Om du planerar en tjänsteresa under aktuell UD-avrådan att resa utomlands kontakta If för att få mer detaljerad information kring hur situationen ser ut och hur den kan påverka er planerade resa. If nås på telefon 0771-43 00 00. Önskar ni teckna tillägg till vår försäkring se längst ner på denna sida under Riskområde/andra tillägg.

Försäkringen gäller även vid semester utomlands under maximalt 45 dagar, då den är i anslutning till tjänsteresa. Resa till och från arbetet ingår inte. Medföljare som make eller sambo omfattas inte av försäkringen.

Försäkringen gäller med självriskskydd, vilket innebär att du i vissa fall kan få ersättning för självrisk på den privata försäkringen. 

Försäkringen omfattar avbeställningskostnader alternativt ombokningskostnader om köpta icke återbetalningsbara resekostnader avbokas eller ombokas på grund av ersättningsbar skada till följd av inställd resa på grund av allvarlig sjukdom/skada eller allvarligt olycksfall.

Försäkringen omfattar företagets dator/surfplatta/mobiltelefon som medtas på privat resa överstigande 24 timmar utan samband med tjänsteresa.

If begränsar tjänsteresa till som längst ett år.

Praktiska råd inför utlandsresa hittar du på UD:s webbplats. 

Vem försäkringen gäller för

Tjänstereseförsäkringen gäller för Region Skåne, dotterbolag och stiftelser.

Ta med dig försäkringscertifikat (försäkringsbevis) och tjänsteresekort när du reser 

Försäkringscertifikat IF (pdf, nytt fönster) 

Tjänsteresekort IF (pdf, nytt fönster)

Du bör även ha med dig Europeiskt sjukförsäkringskort (EU-kort) från försäkringskassan när du reser i Europa. Du beställer det från Försäkringskassan.

Riskområde/andra tillägg

Gäller det en resa till riskområde måste If kontaktas innan avresa. Detta gäller även andra former av tillägg i försäkringen. Kontakta i första hand Victoria van Egmond, telefonnummer: 0701-01 61 12, Söderberg & Partners. 

Texten i försäkringsbrevet att krigszoner och andra farliga områden ingår stämmer inte och ska korrigeras.

Sådana försäkringstillägg administreras i direktkontakt mellan berörd verksamhet/bolag och Söderberg & Partners. Avtalen registreras alltså inte av Försäkringsfunktionen.

Försäkringsbolag

If Skadeförsäkring AB from 230101

Gouda tom 221231

Försäkringens begynnelsedag

2023-01-01

Försäkringsnummer

IF: SP4834429

Gouda: 30301101

Försäkringsavtal

Försäkringsbrev (pdf, nytt fönster)

Försäkringsvillkor (pdf, nytt fönster)

Tidigare försäkringsavtal

Försäkringsbrev (pdf, nytt fönster)

Frågor och svar

Senast uppdaterad: 7 februari 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?