Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Södra sjukhusområdet Malmö

På södra sjukhusområdet i centrala Malmö planerar Region Skåne för byggnation av nya vårdlokaler.

flygfoto utomhus över område med bebyggelse med en vit streckad linje som ramar in område i mitten av bilden

Området söder om John Ericssons väg är en del av Malmö stads pågående planprogram. För att utveckla och bebygga det södra sjukhusområdet (vit streckad linje) krävs en ny detaljplan över området. Foto: Perry Nordeng

För att möta samhällsutvecklingen planerar Region Skåne för 65 000 kvadratmeter byggnation för verksamheterna inom barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, habilitering, syn-, hörsel- och dövverksamhet samt mobila team och specialiserad palliativ vård.

Pågående arbete med detaljplan

Området söder om John Ericssons väg är en del av Malmö stads pågående planprogram för Västra Flensburg och del av en ny stadsdel i Malmö. Visionen är en grön oas där vård och forskning, bostäder och samhällsservice kan mötas.

Region Skåne samarbetar just nu med Malmö stad i det pågående arbetet med ny detaljplan över området. En detaljplan beskriver vad marken får användas till och hur bebyggelsen får se ut. När detaljplanen är klar kan Region Skåne förvärva mark för att bebygga och utveckla södra sjukhusområdet i Malmö.

Upphandling

Projekt Södra sjukhusområdet Malmö använder dynamiskt inköpssystem (DIS) vid upphandling av byggherreorganisation, vilket innebär att konsulter är välkomna att skicka in anmälan om att delta i upphandling löpande under projektets aktiva tid. 

Politiska beslut för projektet

Beslut om investering i utveckling av södra sjukhusområdet togs av regionstyrelsen december 2022.

Regionstyrelsen 20 december 2022

Senast uppdaterad: 20 juni 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?