Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Skåneenkäten: Helårsrapport 2022

Publiceringsår: 2023 | Utgivare: Region Skåne

Region Skåne genomför regelbundna medborgarenkäter som en del i arbetet med medborgardialog.

Denna undersökning, kallad Skåneenkäten, genomförs vanligtvis två gånger per år som en digital enkät. 1073 enkäter besvarades i vårens undersökning och 829 enkäter vid höstens mätning, totalt 1902 svarande.

Syftet med studien är att bland annat undersöka medborgarnas kunskaper om och attityder till Region Skånes ansvarsområden och den politiska styrningen samt hur man ser på sina egna möjligheter till inflytande. Resultaten används som ett av många beslutsunderlag i Region Skåne.

Senast uppdaterad: 29 augusti 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?