Gå till sidans innehåll

Region Skåne

En servicevärds vardag i Region Skåne

I september 2023 infördes servicevärdar på Onkologiavdelning 87 i Lund. Målet med att införa servicevärdar brett i sjukvården är att avlasta vårdmedarbetare. Servicevärdarna tar över en del av de arbetsuppgifter som vården tidigare utfört, exempelvis måltidshantering och patientnära städning.

Tre medarbetare står axel mot axel. En klädd i rött, en i vitt och en i svart.

Youssra Lili, servicevärd, Elin Alkeland, undersköterska och Tim Olsson, enhetschef på Onkologiavdelning 87 i Lund. 

Samarbete med undersköterskorna och mer kontakt med patienterna

Youssra Lili är en av fyra servicevärdar på Onkologen 87. Tidigare städade hon på samma avdelning, men har i rollen som servicevärd fått ta sig an nya arbetsuppgifter.   

– Det var utmanande med allt som var nytt men jag lär mig nya saker varje dag och det är roligt. Jag tycker om att jag idag har mer kontakt med patienter men också att jag får samarbeta med undersköterskorna och med de andra servicevärdarna. Vi hjälper varandra och kan prata om allt, säger Youssra Lili. 

Goda effekter på kort tid 

Trots att servicevärdarna inte funnit på Onkologen 87 så länge kan man redan se goda effekter av införandet och det förändrade arbetssättet. Exempelvis har inläggningstiden för planerade behandlingar minskat med cirka 16 timmar. Införandet har även lett till utökat samarbete mellan medarbetarna.

– Efter att vi införde servicevärdar har jag mer tid till mina arbetsuppgifter. Det är mindre stressigt och jag har mer tid för patienterna, säger undersköterska Elin Alkeland. 

Undersköterskorna på avdelningen idag kan utföra andra typer av arbetsuppgifter än tidigare, så som inskrivningar och patientnära analyser för ett effektivare vårdflöde. Det förändrade arbetssättet har även påverkat samarbetet mellan undersköterskor och sjuksköterskor positivt eftersom undersköterskorna kan bistå mer.   

– Redan förra våren började vi prata om hur införandet av servicevärdar skulle påverka avdelningen och vilka arbetsuppgifter vi skulle kunna tänka oss att lämna över till dem. Det var viktigt för mig att våra nya kollegor skulle känna sig välkomnade och att samarbetet skulle fungera bra. Och min känsla är att vi har lyckats med det, säger undersköterska Elin Alkeland. 

Om breddinförandet av servicevärdar

  • Beslutet om ett breddinförande av servicevärdar i hela Region Skåne fattades av regionfullmäktige 2022.
  • Yrkesrollen servicevärd definieras och professionaliseras genom ökade kvalifikationskrav och ett tydliggörande av arbetsuppgifterna, så att rollen kan göra så stor nytta som möjligt i Region Skånes vårdgivande verksamheter. 
  • En servicevärd utför arbetsuppgifter så som måltidshantering, patientnära städning, slutstädning när en patient lämnar sitt rum och andra serviceuppgifter.
  • Servicevärdar är redan väletablerat på flera orter i Region Skåne, så som Malmö, Helsingborg, Ystad och Kristianstad.   

Senast uppdaterad: 11 mars 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?