Gå till sidans innehåll

En servicevärds vardag i Region Skåne

I september infördes servicevärdar på Onkologiavdelning 87 i Lund. Avdelningen ser redan nu goda effekter till följd av förändrade arbetssätt. Det handlar om allt från mer tid för patienterna till förkortad inläggningstid och utökat samarbete mellan medarbetarna.

Tre medarbetare står axel mot axel. En klädd i rött, en i vitt och en i svart.

Youssra Lili, servicevärd, Elin Alkeland, undersköterska och Tim Olsson, enhetschef på Onkologiavdelning 87 i Lund. 

– Jag har mer tid till mina arbetsuppgifter. Det är mindre stressigt och jag har mer tid för patienterna, säger undersköterska Elin Alkeland. 

Målet med att breddinföra servicevärdar i sjukvården är att avlasta medarbetare i vården genom att servicevärdar utför vissa arbetsuppgifter. Det kan exempelvis handla om måltidshantering, patientnära städning, slutstädning när en patient lämnat sitt rum och andra serviceuppgifter. Det skapar förutsättningar för att vårdmedarbetarnas kompetens i större utsträckning kan användas för vårduppgifter.  

Svårt att hinna med

Onkologiavdelning 87 är först ut med införandet av servicevärdar i Lund. Flera avdelningar på sjukhuset kommer successivt att införa servicevärdar under slutet av året och början av nästa år.

– Innan servicevärdarna kom till oss var det svårt att hinna med, framför allt för våra undersköterskor. Vi får fler och fler patienter som kräver avancerade behandlingar vilket är resurskrävande. När jag fick höra om vår möjlighet att införa servicevärdar var jag snabb på att anmäla intresse, säger Tim Olsson, enhetschef på Onkologiavdelning 87 i Lund. 

Goda effekter på kort tid  

Undersköterskorna på avdelningen idag kan utföra andra typer av arbetsuppgifter än tidigare, så som inskrivningar och patientnära analyser för ett effektivare vårdflöde. Det förändrade arbetssättet har även påverkat samarbetet mellan undersköterskor och sjuksköterskor positivt, eftersom undersköterskorna kan bistå mer.   

– Redan i våras började vi prata om hur införandet av servicevärdar skulle påverka avdelningen och vilka arbetsuppgifter vi skulle kunna tänka oss att lämna över. Det var viktigt för mig att våra nya kollegor skulle känna sig välkomnade och att samarbetet skulle fungera bra. Och min känsla är att vi har lyckats med det, säger undersköterska Elin Alkeland. 

Trots att servicevärdarna inte funnit på Onkologen 87 så länge kan enhetschef Tim Olsson redan nu se goda effekter av införandet och det förändrade arbetssättet. Exempelvis har inläggningstiden för planerade behandlingar minskat med cirka 16 timmar.  

Nya arbetsuppgifter kräver rätt utbildning 

Youssra Lili är en av fyra servicevärdar på avdelningen. Tidigare städade hon på samma avdelning, men har i rollen som servicevärd fått ta sig an nya arbetsuppgifter.   

– Det var utmanande med allt som var nytt men jag lär mig nya saker varje dag och det är roligt. Jag tycker om att jag idag har mer kontakt med patienter men också att jag får samarbeta med undersköterskorna och med de andra servicevärdarna. Vi hjälper varandra och kan prata om allt, säger Youssra Lili. 

Eftersom Youssra tidigare arbetat med lokalvård är hon väl utbildad i alla rutiner kring städning. I sin nya roll som servicevärd har hon bland annat fått utbildning om specialkost och mathygien.  

Tim Olsson betonar att målsättningen för avdelningen inte är att öppna fler vårdplatser eftersom avdelningen redan har fullt öppet. Målsättningen är bättre patientsäkerhet, en ökad kvalitet på arbetet och en god effekt på medarbetarnas arbetsmiljö.    

– Förut hann vi inte riktigt med och det påverkade arbetsmiljön för undersköterskorna, säger Tim Olsson. 

 Om breddinförandet av servicevärdar   

  • Beslutet om ett breddinförande av servicevärdar i hela Region Skåne fattades av regionfullmäktige 2022. 
  • Yrkesrollen servicevärd definieras och professionaliseras genom ökade kvalifikationskrav och ett tydliggörande av arbetsuppgifterna, så att rollen kan göra så stor nytta som möjligt i Region Skånes vårdgivande verksamheter. 
  • Servicevärdar är redan väletablerat på flera orter, så som Malmö, Helsingborg, Ystad och Kristianstad.   

Senast uppdaterad: 11 mars 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?