Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Lagar och bestämmelser

Hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen och nationella bestämmelser styr vården.

Hälso- och sjukvårdslagen handlar om hur vården i Sverige ska organiseras och bedrivas. Den utgår från grundtanken att alla människor i Sverige ska få en god och säker vård på lika villkor.

Patientsäkerhetslagen handlar om Region Skånes och andra vårdgivares ansvar att se till att vården bedrivs säkert och om patientens möjligheter att anmäla fel i vården. 

Utöver den nationella lagstiftningen finns regionala bestämmelser, till exempel kring hur mycket ett besök i vården kostar.

Senast uppdaterad: 11 januari 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?