Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Arbeta som chef

Region Skånes vill vara en attraktiv arbetsgivare. Därför satsar vi på hälsofrämjande arbetsplatser med inspirerande chefer som skapar goda förutsättningar för medarbetarna att utvecklas och göra ett bra jobb.

Två kvinnor i vita rockar ler mot varandra i ett laboratorium. Framför dem står hyllor och en dator.

Hos oss är gott ledarskap att vara lyhörd, ansvarsfull och engagerad. Vi söker närvarande chefer som skapar delaktighet och som har mod att påverka verksamhetens utveckling så att vi når våra mål.

Goda förutsättningar

Vi eftersträvar att ge chefer goda förutsättningar för att framgångsrikt kunna leda sina verksamheter och medarbetare mot uppsatta mål. Det handlar bland annat om rimliga organisatoriska förutsättningar som möjliggör och säkerställer ett hållbart ledarskap, med stödjande funktioner och system som underlättar chefers vardag.

Vägledande principer

Region Skåne ska ha de bästa chefer och ledare som drivs av mötet med människor och att arbeta i en professionell verksamhet, där varje människa är betydelsefull. Det vi gör ska vara till nytta för våra invånare. För att kunna ta ut rätt riktning har våra chefer fem vägledande principer till stöd.

 • Fokus på invånarens behov

  Vi utför vårt uppdrag med fokus på invånarens behov.

 • Engagerat medarbetarskap

  Vi skapar förutsättningar för ett engagerat medarbetarskap.

 • Utvecklar och förbättrar

  Vi utvecklar och förbättrar verksamheten varje dag.

 • Uppmuntrar till ständigt lärande

  Vi uppmuntrar till ständigt lärande genom att ta in nya perspektiv, testa och lära av det vi gör.

 • Ansvarstagande

  Vi tar ansvar för helhet, hållbarhet och ekonomisk långsiktighet. 

Ledarskap inom Region Skåne

Inom Region Skåne har vi chefs- och ledarkriterier som är framtagna för att synliggöra vilka färdigheter och beteenden som är viktiga för att kunna fullfölja uppdraget som chef. Kriterierna omfattar fem perspektiv: strategiskt, utvecklande, operativt, coachande och personligt.

Genom Region Skånes ledarskapsakademi erbjuds chefer och ledare det stöd som behövs för att leda sig själv, att leda medarbetare och verksamhet, att leda i förändring, förbättring och komplexitet. Ledarskapsakademin är en samlingspunkt för ledarskapsutvecklingen i hela Region Skåne.

Region Skånes Ledarskapsakademi bidrar till att skapa bästa möjliga förutsättningar till utveckling och lärande för chefer och ledare. Detta genom att erbjuda kunskapsstöd och inspiration där behovet avgör val av lärandeinsats.

Medarbetarskap inom Region Skåne

För att möta de omställningar vi står i och inför behöver vårt medarbetarskap, vår kultur och våra arbetssätt präglas av mod, tillit, utveckling och lärande. Vi främjar ett aktivt medarbetarskap genom att tydliggöra våra förväntningar på varandra och ta tillvara engagemanget i våra verksamheter.

Inom Region Skåne har vi ett brett utbud av ledarskapsutveckling för medarbetare. Genom att stärka ledarskapsförmågor hos medarbetare som inte är chefer så bidrar vi till bättre förutsättningar för organisationens utvecklingsarbete.

Senast uppdaterad: 1 februari 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?