Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Tillgänglighetsredogörelse

Region Skåne står bakom skane.se. Ambitionen är att alla ska kunna använda webbplatsen. På denna sida redovisar Region Skåne hur skane.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister.

Webbplatsens tillgänglighet

Webbredaktionen är medveten om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Läs avsnittet ”Innehåll som inte är tillgängligt” för detaljerad information om vad som inte är tillgängligt på skane.se.

Region Skånes ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsbrister senast december 2024.

Om du inte kan använda delar av webbplatsen

Hör av dig via e-post för att få hjälp om du behöver innehåll från skane.se som inte är tillgängligt för dig.

E-postadress: tillganglighet@skane.se

Svarstiden är normalt en vecka. 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet 

Hjälp webbredaktionen att förbättra webbplatsens tillgänglighet genom att rapportera brister som du hittar på webbplatsen. Du når webbplatsens redaktörer antingen via ett formulär eller e-post.

Rapportera tillgänglighetsbrist via formulär

E-postadress: tillganglighet@skane.se

Svarstiden är normalt en vecka. 

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) ansvarar för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kontakta Digg om du vill anmäla tillgänglighetsproblem eller brister i tillgänglighetsredogörelsen. Du kan också anmäla om du har begärt tillgänglig version av innehåll men inte har fått det. 

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Ange i kod vad sidans olika delar har för innehåll (WCAG 2.1, kriterium 1.3.1).
  • Se till att text går att förstora utan problem (WCAG 2.1, kriterium 1.4.4).
  • Skriv tydliga länkar (WCAG 2.1, kriterium 2.4.4).
  • Skriv beskrivande rubriker och etiketter (WCAG 2.1, kriterium 2.4.6).
  • Markera tydligt vilket fält som är i fokus (WCAG 2.1, kriterium 2.4.7).
  • Se till att skräddarsydda komponenter fungerar med hjälpmedel (WCAG 2.1, kriterium 4.1.2).
  • Det finns dokument på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Det finns filmer på webbplatsen som saknar textning samt syntolkning.
  • Vissa kontaktformulär är inte fullt ut tillgängliga.

Region Skåne gör ett medvetet undantag från tillgänglighetskraven. Undantaget innebär att automatisk ifyllnad (autocomplete) är avstängd i formulär. Detta för att minska risken att obehöriga kan ta del av känslig information om dig. 

Hur webbplatsen testas

Region Skåne genomför regelbundet interna tester av skane.se. Senaste externa granskningen gjordes juni-augusti 2020.

Webbplatsen publicerades juni 2014.

Redogörelsen uppdaterades den 31 maj 2024.

Senast uppdaterad: 31 maj 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?