Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Varumärkessamarbeten

Region Skåne samarbetar bland annat med olika organisationer, kommuner, företag och ideella föreningar som oftast har sina egna varumärken. När de används på rätt sätt stärker dessa samarbetsrelationer Region Skånes varumärke.

Region Skånes olika samarbetsroller

Eftersom den roll Region Skåne har i ett samarbete påverkar varumärket är det viktigt att tydliggöra vilken roll Region Skåne förväntas ha, både inför och under varje samarbete.

Beroende på sammanhang och funktionell nytta kan Region Skåne ha någon av följande tre roller: drivare, garant eller jämbördig part.

Tillfälliga varumärken

Att etablera och skapa trovärdighet åt ett nytt varumärke tar lång tid och kräver stora resurser. Därför är Region Skånes grundhållning att alltid nyttja det varumärke som är starkast eller som är mest trovärdig avsändare gentemot den avsedda målgruppen i samarbetet.

Eftersom Region Skåne är ett starkt och väletablerat varumärke ska det till synnerliga skäl för att ersätta detta med ett tillfälligt varumärke i kommunikation gentemot externa målgrupper. Att det finns andra starka varumärken med i projektet och att det därför behövs ett neutralt projektvarumärke är inte skäl nog.

Att skapa en separat identitet kan endast vara aktuellt i undantagsfall. Då krävs det:

  • Att samarbetet är långsiktigt eller permanent.
  • En grundlig hållbarhetsanalys som säkerställer varumärkets hållbarhet och målgruppsrelevans.
  • Att verksamheten har resurskapacitet för såväl etablering som för underhåll.
  • Ett beslut från kommunikationsdirektören.

Senast uppdaterad: 25 mars 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?