Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Avslutade projekt

På den här sidan hittar du Region Skånes större byggprojekt som har genomförts och är avslutade.

Tågdepå i Hässleholm

I december 2020 togs tågdepån i Hässleholm i drift. Det är här Öresunds- och Pågatågen rullar in för rengöring och reparation. Toppmoderna tekniska lösningar ger snabbt underhåll med förkortad servicetid och bidrar till hela, rena och punktliga tåg.

Planeringen av Hässleholmsdepån började 2014 för att lösa problem med kapaciteten. Bristen gjorde att Öresundstågen skickades till Danmark för underhåll. Men med Hässleholmsdepån har Skånes infrastrukturkapacitet stärkts. Modern teknik, så som hängande plattformar, elektroniskt styrd svarv och högteknologisk utrustning för byte av hjulaxlar, gör det möjligt att få tåg och vagnar i trafik fortare och smidigare.

Fakta tågdepå i Hässleholm

 • 9 kilometer järnvägsspår med 41 växlar
 • 36 spårplatser för uppställning och städning av tågen
 • 23 000 kvadratmeter verkstadshall med kapacitet att serva drygt 110 Öresundståg
 • Flera kontor och kombihall
 • Byggår 2017–2020
 • Totalkostnad cirka 1,5 miljarder kronor
 • Region Skåne är ägare av Hässleholmsdepån och hyr ut anläggningen till Öresundståg AB. Skånetrafiken bekostar en mindre del av anläggningen för uppställning av Pågatåg.
 • Uppskattningsvis cirka 150 nya jobbtillfällen

Ombyggnad Helsingborg

Region Skåne har genomfört flera ny- och ombyggnationer för att modernisera sjukhusområdet i Helsingborg. Förbättrad vård och arbetsmiljö, flexibilitet med möjlighet att växa över tid, och ett akutsjukhus väl rustat att möta framtidens krav har varit övergripande mål i projektet.

På grund av byggnadstekniska svårigheter beslutades det under 2021 om en ny inriktningen och den ursprungliga planeringen slutfördes inte. I stället pågår det ett arbete med en detaljplan för ett helt nytt sjukhusområde. Men flertalet större och mindre ny- och ombyggnationer har genomförts fram till nytt inriktningsbeslut.

Genomfört inom projektet

 • Byggår 2014–2021
 • Två totalrenoverade flyglar i huvudbyggnaden med fokus på generella vårdavdelningar med enkelrum, mer ljusinsläpp på varje våningsplan och lägre energianvändning.
 • Renovering av flertalet lokaler och utrymmen i huvudbyggnaden för förbättrad arbetsmiljö och effektivare användning.
 • Uppförande av två högteknologiska byggnader för ökad driftsäkerhet av försörjningssystem.
 • Förbättrade huvudstråk, grönområden för rekreation, förbättrade förutsättningar för allmänna kommunikationsmedel.
 • Gjuten bottenplatta med två förberedda källarplan.

Senast uppdaterad: 19 juli 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?