Gå till sidans innehåll

Så finansierar vi forskningen

Forskning som bedrivs i Region Skånes verksamhet finansieras av Region Skåne, statliga och internationella finansiärer, samt av stiftelser, fonder och donationer.

Viktiga finansieringskällor för de forskningsstudier som bedrivs är ALF (Avtal om läkarutbildning och forskning), Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Hjärtlungfonden, regionalt forskningsstöd och forsknings- och utvecklingsmedel (FoU-medel).

Även EU-medel finansierar projekt i Region Skåne. Den allra största andelen EU-medel finansierar kliniska projekt inom hälso- och sjukvården, men vi bedriver även projekt inom kultur, trafik och regional samhälls- och näringslivsutveckling.

Region Skåne är finansiär av infrastruktur för forskning och av forskning som utförs av universitet och högskolor. Infrastruktur för forskning är till exempel forskningsanläggningar, databaser och biobanker.

FoU-medel

Forsknings och utvecklingsmedel (FoU-medel) är en återkommande post i hälso- och sjukvårdsnämndens årliga budget. Dessa medel finansierar den infrastruktur som måste finnas för att forskningsstudier ska kunna bedrivas i Region Skånes hälso- och sjukvårdsverksamhet. 

Senast uppdaterad: 15 november 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?