Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Organisation och arbetssätt

"Världens bästa resa" är Skånetrafikens vision. För att kunna erbjuda världens bästa resa behöver vi arbeta aktivt med vår mission. Och detta behöver vi göra tillsammans genom att samarbeta tvärfunktionellt.

Vi har tre affärsområden som svarar för att leverera resor till våra kunder i form av tåg-, buss- och serviceresor. Till dem som inte kan resa med den allmänna kollektivtrafiken, Pågatågen, Öresundståg, regional- och stadsbussar eller spårvagn, erbjuder vi särskild kollektivtrafik genom färdtjänst, sjukresor och anropsstyrd trafik.  

Olika avdelningar

Avdelningarna fungerar som stödfunktioner till affärsområdena.

  • Strategi och affär arbetar med att förstå våra resenärer och deras behov. En annan viktig uppgift för avdelningen är att alltid ta hänsyn till hållbarhetsperspektivet i vår verksamhet.
  • Försäljning och marknad stärker vårt varumärke och driver våra intäkter.
  • Kundservice och trafikinformation arbetar med just kundservice och trafikinformation gällande den allmänna kollektivtrafiken och med att ombesörja förstklassig information vid trafikstörningar.
  • Digitalisering och IT arbetar med allt från att hjälpa medarbetare med IT-relaterade utmaningar till att utveckla Skånetrafikens app och vårt biljettsystem.
  • Stabsavdelningen stödjer hela verksamheten med politisk beredning, kvalitet, receptions- och konferensservice, diarium, HR och ekonomi.

Senast uppdaterad: 7 maj 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?