Gå till sidans innehåll

En tolks vardag i Region Skåne

Frida Berglund arbetar som teckenspråks- och dövblindtolk vid Region Skåne Tolkcentral. I sitt yrke hjälper hon personer med olika grader av hörselnedsättning samt de med både hörsel- och synnedsättning att kunna delta i alla delar av samhället på sina villkor.

Porträtt av Frida Berglund.

Frida Berglund arbetar som teckenspråks- och dövblindtolk i Region Skåne.

– Jag tycker mitt jobb är jätteroligt, utvecklande och utmanande. Vi tolkar jobbar med människor i nya situationer hela tiden och det är kul tycker jag. Det är ett viktigt jobb där jag får möjlighet att göra skillnad i människors liv. Som tolk ger du personer med olika typer av hörselnedsättning möjlighet att delta fullt ut i samhället, kunna göra sin röst hörd och få de möjligheter i livet som hörande tar för givet, berättar Frida Berglund.

Delar folks glädje och sorger

– Som teckenspråks- och dövblindtolk får du vara med och dela folks glädje och sorger. Man får vara med om allt möjligt, när de är hos tandläkaren och drar tänder, vid förlossningar, när de försöker att ta körkort. Ja, i alla aspekter av livet. Vi får se bebisar födas och växa upp och vi finns där i livets slutskede. Jag får möjlighet att vara någon i en annan människas liv, utan att egentligen lära känna dem. Jag får se hela livet hända, fortsätter Frida.

Utvecklas konstant genom yrkeslivet

– Jag älskar mitt jobb, det blir aldrig tråkigt och du råkar ut för nya situationer och gör nya saker hela tiden. Som tolk blir du heller aldrig helt fullärd. Det finns alltid nya saker att lära sig och du utvecklas konstant genom hela ditt yrkesliv. Här i Skåne är det ju dessutom ett bristyrke. Vi behöver fler kollegor och jag kan inte annat än varmt rekommendera detta yrke.

Olika typer av tolkar

Det finns fyra typer av tolkar vid Region Skånes tolkcentral: teckenspråkstolk, dövblindtolk, skrivtolk och TSS-tolk.

 1. Teckenspråkstolk

  Tolkar talat språk till teckenspråk för personer med grav hörselnedsättning eller dövhet och som har teckenspråket som sitt första språk. Det är ofta personer som fötts med sin hörselnedsättning eller fått den i ung ålder.

 2. Dövblindtolk

  Tolkar för personer som har både hörsel- och synnedsättning. Det finns olika typer av tolkmetoder. Till exempel taktilt teckenspråk, visuellt teckenspråk eller tydligt tal. Personens kombinerade syn- och hörselnedsättning avgör vilken metod som används.

 3. Skrivtolk

  Vid skrivtolkning skriver tolken ner det som sägs och texten kan läsas på en skärm.

 4. TSS-tolk (tecken som stöd)

  Vid TSS-tolkning förtydligar tolken det som sägs med hjälp av tecken från teckenspråket. Används ofta av vuxna med grav hörselskada men som kan prata själva.

Senast uppdaterad: 13 mars 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?