Gå till sidans innehåll

Rättspsykiatri

Region Skåne bedriver specialiserad rättspsykiatrisk slutenvård och öppen rättspsykiatrisk vård enligt Lag om rättspsykiatrisk vård (LRV). Personer som begått brott under inflytande av allvarlig psykisk störning kan dömas till rättspsykiatrisk vård. I Skåne döms cirka 30 personer per år till rättspsykiatrisk vård.

Verksamhetsområde Rättspsykiatri är Universitetssjukvårdsenhet i Region Skåne. Genom att vara utnämnd till en USV-enhet erhålls en nationell kvalitetsstämpel avseende forskning och utbildning. 

Verksamhetsområde Rättspsykiatri är certifierat enligt europeiska standarder för kvalitet och arbetsmiljö, sedan 2015 respektive 2020. Ledningssystemet syftar till att säkerställa patientsäker vård och god arbetsmiljö.

Vad händer under vårdtiden

Rättspsykiatriska vårdprocessen tillgodoser såväl patientens individuella vårdbehov som krav på samhällsskydd. Mål med den rättspsykiatriska vården är att patienten efter avslutad vård ska klara ett liv i samhället med minsta möjliga stöd från psykiatrisk vård.

Rättspsykiatrin planerar och tar emot patienten, utreder och bedömer patientens vårdbehov, behandlar och åtgärdar patientens psykiska ohälsa. Vården utgår från den enskilde patientens behov och består av en kombination av samtal, läkemedelsbehandling och social träning.

Den rättspsykiatriska vården syftar till att förbättra patientens psykiska hälsa och minimera risken för återfall i allvarliga brott. En viktig del i vården är kontakt och samverkan med andra aktörer inom kommun och region. Efter slutenvård följer vanligen öppen rättspsykiatrisk vård.

Rättspsykiatrisk vård kan ges med eller utan särskild utskrivningsprövning (SUP). Förvaltningsrätten fattar beslut om fortsatt vård, permissioner och andra friförmåner, övergång till öppen rättspsykiatrisk vårdform samt upphörande av vård för patient med särskild utskrivningsprövning. Bedömningen grundar sig i patientens psykiska mående, fortsatt vårdbehov samt återfallsrisk i allvarlig brottslighet. 

Senast uppdaterad: 14 juli 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?