Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Vårt sätt att vara

Vi strävar efter ett inkluderande bemötande både mot varandra och våra resenärer.

  • Välkomnande – alla ska känna sig välkomna och känna att Skånetrafiken är till för oss.
  • Drivande – Skånetrafiken är en engagerad möjliggörare som skapar förutsättningar för människor att mötas genom ett hållbart resande.
  • Omtanke och respekt – vi bryr oss om och visar hänsyn till våra medmänniskor och den omgivning vi lever och verkar i.

Medarbetaridén och arbetsgivarlöftet – ett dubbelt åtagande

Medarbetaridén är ett ramverk för att möjliggöra och ta tillvara medarbetarnas engagemang inom Region Skåne. Idén beskriver hur vi utför uppdraget att erbjuda hållbara resor till alla som bor, verkar och reser i Skåne, tillsammans. Den handlar om vad vi som medarbetare kan förvänta oss och hur vi förväntas agera i vardagen.

Arbetsgivarlöftet och medarbetaridén har samma övergripande syfte och strävan, men ur olika perspektiv. Tillsammans stödjer de vår strävan mot en attraktiv arbetsplats och pekar ut riktningen för hur våra arbetsplatser ska vara. Genom detta gemensamma åtagande kan vi tillsammans, på ett mer effektivt sätt, leva upp till vårt uppdrag.

Senast uppdaterad: 7 maj 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?