Vaccination mot covid-19

Andel vaccinerade över 12 år:

En dos

82,2%

Minst två doser

79,9%

Antal givna doser:

2 379 148

Mer statistik - Lägesbild covid-19 Uppdaterad: 20 januari 2022