Gå till sidans innehåll

Nya vårdbyggnaden

Målet med en ny vårdbyggnad är att bygga lokaler och kringservice som ger vårdpersonalen förutsättningar att ge bästa möjliga vård nu och en bra bit in i framtiden. Flexibilitet, bra flöden och enkelrum är i fokus.

Den nya vårdbyggnaden byggs mitt inne på sjukhusområdet i Malmö, bland befintliga byggnader. De båda huskropparna är tio respektive elva våningar höga. Foto: Henrik Rosenqvist/White Arkitekter

Standardisering ger flexibilitet

Den nya vårdbyggnaden består av två huskroppar, tio respektive elva våningar höga, som är sammanlänkade med varandra. För att underlätta flödena skapas förbindelselänkar mellan den nya byggnaden och intilliggande fastigheter. Den norra huskroppen planeras vara klar för inflyttning år 2024 och den södra delen år 2025.

Avdelningar och mottagningar i den nya byggnaden byggs så standardiserat som möjligt. Det ger flexibilitet och möjligheter att anpassa lokalerna efterhand om utvecklingen av vården kräver det. Målet är att bygga lokaler och kringservice som ger vårdpersonalen förutsättningar att ge bästa möjliga vård nu och en bra bit in i framtiden. Både personal och patienter är med redan på ritningsstadiet i projektet.

personer går omkring inomhus i stor byggnad med glaspartier på högra väggen

Visionsbild av entrén i den norra delen av vårdbyggnaden. Illustration: White Arkitekter.

Effektiva flöden för både patienter och personal

Det ska vara enkelt att hitta och ta sig dit man ska, därför är flödena en viktig del i planeringen av byggnaden. Grundprincipen är snabba och effektiva flöden, som inte korsar varandra. Varuleveranser och avfallshantering sker i separata spår och transporter av patienter korsar inte ytor där besökare finns.

På vårdbyggnadens entréplan och första plan ska mottagningar finnas eftersom de har flest besökare. Här kommer det också att finnas publika miljöer med till exempel apotek, kiosk och kafé. De övriga våningsplanen ska innehålla:

  • vårdavdelningar med enkelrum
  • operationssalar med uppdukningsrum och postoperativa platser
  • ankomstavdelning för planerade operationer
  • intensivvårdsavdelning
  • centralt placerad sterilteknisk enhet som rengör, desinficerar och steriliserar instrument
  • administrativa lokaler

Under mark finns det två källarplan med bland annat omklädningsrum, cykelgarage och kulvertar för transporter.

Patienten får eget rum

I den nya vårdbyggnaden byggs det bara för enkelrum, vilket bidrar till att undvika smittspridning. Enkelrum gör också att patienter inte störs av varandra och det blir lättare att vara delaktig i sin egen vård när inte andra hör. Dessutom kan närstående komma på besök när de vill och till och med sova över i vårdrummet.

Utvärdering för bästa resultat

För att komma fram till hur byggnaden bäst ska utformas och vilka material som ska användas görs tester av olika slag och i olika skeden. Det gäller allt från hur en operationssal ska utformas för att bäst passa verksamhetens behov, till vilken matta som ska ligga på golvet.

Virtuell reality (VR) används som hjälpmedel för att visualisera ritningar och på så sätt kan en inflyttande verksamhet testa sina lokaler i ett tidigt skede. Detta underlättar i dialogen mellan arkitekter, byggare och inflyttande verksamhet.

Provrum är ytterligare ett steg mot verklig miljö. Ett antal rum av olika typ (vårdrum, mottagningsrum, operationssal och intensivvård) har byggts upp i rätt storlek i en extern lokal, för att kunna testa olika processer och funktioner.

Det sista steget är så kallade mockup-rum som man bygger på plats inne i den nya vårdbyggnaden. Det innebär att man helt färdigställer ett rum och utvärderar det innan man färdigställer fler rum av samma typ. På så vis blir den färdiga mockupen en referens för just den rumstypen.

Visionsbild/mockup på ett rum

Mockup av ett rum på en intensivvårdsavdelning. Foto: Pierre Ekman.

Läs mer om hur patientsäkerheten är i fokus och verksamheterna involveras när det byggs på sjukhusområdet.

Förändrar Malmös stadssiluett

Under sommaren 2022 uppnåddes tätt hus i den södra huskroppen, vilket innebär att båda huskroppar nu utvändigt ser ut som de ska göra inför inflyttningen 2024-2025. Samtliga byggkranar har monterats ner och alla fem förbindelsegångar som knyter ihop byggnaden är på plats.

Senast uppdaterad: 19 juli 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?