Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Nya vårdbyggnaden

Målet med en ny vårdbyggnad är att bygga lokaler och kringservice som ger vårdpersonalen förutsättningar att ge bästa möjliga vård nu och en bra bit in i framtiden. Flexibilitet, bra flöden och enkelrum är i fokus.

Vårdbyggnadens norra huskropp färdigställdes våren 2024. I videon får du följa med in i byggnaden och se hur inflyttande verksamheter bedriver sitt arbete i de nya lokalerna.

Standardisering ger flexibilitet

Den nya vårdbyggnaden består av två huskroppar, tio respektive elva våningar höga, som är sammanlänkade med varandra. För att underlätta flödena skapas förbindelselänkar mellan den nya byggnaden och intilliggande fastigheter. Den norra huskroppen färdigställdes i början av 2024 och i maj flyttade de första av vårdens verksamheter in. Den södra delen beräknas bli färdigställd år 2025.

Avdelningar och mottagningar i den nya byggnaden byggs så standardiserat som möjligt. Det ger flexibilitet och möjligheter att anpassa lokalerna efterhand om utvecklingen av vården kräver det. Målet är att bygga lokaler och kringservice som ger vårdpersonalen förutsättningar att ge bästa möjliga vård nu och en bra bit in i framtiden. Både personal och patienter är med redan på ritningsstadiet i projektet.

Huvudentrén till den nya vårdbyggnaden ligger i byggnadens norra del. Konstverket ”Platsens ljus” lyser upp entréhallen med hjälp av 164 handblåsta glober i laboratorieglas.

Effektiva flöden för både patienter och personal

Det ska vara enkelt att hitta och ta sig dit man ska, därför är flödena en viktig del i planeringen av byggnaden. Grundprincipen är snabba och effektiva flöden, som inte korsar varandra. Varuleveranser och avfallshantering sker i separata spår och transporter av patienter korsar inte ytor där besökare finns.

I den norra delen av vårdbyggnadens entréplan och första plan finns mottagningar. Det finns även en publik miljö med apotek. De övriga våningsplanen innehåller:

  • vårdavdelningar med enkelrum
  • intensivvårdsavdelning
  • administrativa lokaler

Vissa avdelningar i vårdbyggnaden, som operationsavdelningar och den steriltekniska enheten, kommer att tas i drift så småningom. Under mark finns det två källarplan med bland annat omklädningsrum, cykelgarage och kulvertar för transporter

Patienten får eget rum

I den nya vårdbyggnaden byggs det bara för enkelrum, vilket bidrar till att undvika smittspridning. Enkelrum gör också att patienter inte störs av varandra och det blir lättare att vara delaktig i sin egen vård när inte andra hör. Dessutom kan närstående komma på besök när de vill och till och med sova över i vårdrummet.

I den nya vårdbyggnaden byggs enbart enkelrum för patienter. Patienten får en större frihet och lugnare miljö.

Första patienten inflyttad

I maj 2024 flyttade de första patienterna och de första av vårdens verksamheter in i den norra delen av den nya vårdbyggnaden. Den södra delen av vårdbyggnaden beräknas ta emot sina första patienter under 2025.

Inga Marie Nilssons gata – som går mitt emellan byggnaden – är efter flera års byggarbeten, återigen öppen för besökare och medarbetare på sjukhusområdet.

Senast uppdaterad: 20 juni 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?