Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Designsystem

Region Skånes designsystem har tagits fram för att tydliggöra, förenkla och effektivisera arbetet med att bygga digitala produkter och tjänster som är relevanta för invånare och medarbetare.

Designprinciper

Region Skånes designprinciper följer och stärker Region Skånes visuella identitet.

 • Region Skåne designar för invånaren, inte medarbetaren

  Slutanvändarens önskan om innehåll, strukturering och presentation ska styra arbetet, inte organisationens avsändarperspektiv.

 • Region Skåne utgår från användaren

  Det är de huvudsakliga behoven för majoriteten av slut­användarna som ska mötas, inte undantagen.

 • Designen är till för alla

  Region Skånes kanaler ska kunna nås av alla invånare i Skåne. Designen ska vara inkluderande, funktionell och tillgänglighetsanpassad så att alla kan nå och förstå kommunikationen.  

 • Användarflöden ska säkerställas

  Ett implementerat användarflöde bör vara komplett. En användare som påbörjar ett flöde av aktiviteter ska inte drabbas av avbrott i det flödet på grund av brist i funktionalitet i något steg.

 • Visa, berätta inte

  En bild säger mer än tusen ord. Därför används visualiseringar och infografik ofta, om det är möjligt. Region Skånes kommunikation är interaktiv när det är möjligt.

Senast uppdaterad: 18 mars 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?