Gå till sidans innehåll

Energiförsörjning

Behovet av att minska såväl elpriset som risken för kapacitets- och effektbrist i Skåne är stort. För att främja en hållbar utveckling i Skåne arbetar vi för att möjliggöra utbyggnaden av fossilfri elproduktion.

Vindkraftverk i grönskande miljö.

Den regionala elproduktionen är idag låg i förhållande till elanvändningen. Detta påverkar inte minst det skånska näringslivets konkurrenskraft. Det är viktigt att vi verkar för att främja utbyggnaden av fossilfri elproduktion, eftersom den skapar förutsättningar för en hållbar livsstil och energiförsörjning som minskar påfrestningar på klimat, miljö och människors hälsa.  

Skånes effektkommission

Vi är en del av Skånes effektkommission. Här arbetar vi tillsammans med kommuner, privata energibolag, näringslivsrepresentanter och offentliga myndigheter. Målet är att tillsammans skapa rätt förutsättningar för den elektrifiering som krävs för klimatet, hållbar tillväxt och den modernisering aktörerna vill att Sverige ska leda. 
 
För att hjälpa skånska företag i energiförsörjningsfrågor samarbetar vi på Region Skåne med Energikontoret Syd och Almi Skåne. Tillsammans jobbar vi för att öka kunskapen hos företag om hur de kan energieffektivisera och genomföra åtgärder för att minska sina energikostnader på kort och lång sikt. 
 
Energiförsörjningen ska inte få utgöra hinder för en positiv utveckling av det skånska näringslivet.

Region Skånes energiförbrukning

Region Skåne som organisation har länge arbetat aktivt för att minska energiförbrukningen och vidtar ytterligare åtgärder för att energieffektivisera.

Elledningar i solnedgång.

Senast uppdaterad: 5 september 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?