Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Energiförsörjning

Behovet av att minska såväl elpriset som risken för kapacitets- och effektbrist i Skåne är stort. För att främja en hållbar utveckling arbetar Region Skåne för att möjliggöra utbyggnaden av fossilfri elproduktion.

Vindkraftverk i grönskande miljö.

Den regionala elproduktionen är idag låg i förhållande till elanvändningen. Detta påverkar det skånska näringslivets konkurrenskraft. Region Skåne verkar för att främja utbyggnaden av fossilfri elproduktion eftersom den skapar förutsättningar för en hållbar livsstil och energiförsörjning som minskar påfrestningar på klimat, miljö och människors hälsa.  

Skånes effektkommission

Region Skåne är en del av Skånes effektkommission tillsammans med kommuner, privata energibolag, näringslivsrepresentanter och offentliga myndigheter. Målet med Skånes effektkommission är att tillsammans skapa rätt förutsättningar för elektrifieringen som krävs för klimat och hållbar tillväxt . 
 
För att hjälpa skånska företag i energiförsörjningsfrågor samarbetar Region Skåne med Energikontoret Syd och Almi Skåne. Syftet med samarbetet är att öka kunskapen hos företag om hur de kan energieffektivisera och genomföra åtgärder för att minska sina energikostnader på kort och lång sikt. 
 
Energiförsörjningen ska inte få utgöra hinder för en positiv utveckling av det skånska näringslivet.

Region Skånes energiförbrukning

Region Skåne som organisation har länge arbetat aktivt för att minska energiförbrukningen och vidtar ytterligare åtgärder för att energieffektivisera.

Elledningar i solnedgång.

Senast uppdaterad: 8 juli 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?