Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Hälsa och livsstil

Region Skåne bedriver hälsofrämjande arbete inom hela sjukvården. Med förebyggande insatser kan vi uppnå en mer jämställd och jämlik hälsa hos skåningarna.

En mamma håller sitt barn i famnen och de skrattar tillsammans.

En stor del av det hälsofrämjande arbetet i Region Skåne utgår från nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer. Nätverket arbetar för att göra hälso- och sjukvården i Skåne mer hälsoorienterad med till exempel hälsosamtal, satsningar på att göra patienter rökfria inför operation och tobaksfria sjukhus.

Sätt Skåne i rörelse

Sätt Skåne i rörelse är ett initiativ som ska bidra till ett samhälle där fler barn och unga hittar rörelseglädje, är mer fysiskt aktiva och där jämlikheten i aktivitetsnivå och hälsa ökar. 

Fysisk aktivitet främjar barn och ungas utveckling och bidrar till ökad självkänsla, ökad inlärning och minskad stress. Fysisk aktivitet lägger grunden till goda levnadsvanor och hälsa genom livet och skapar möjligheter till gemenskap och social delaktighet.

Metoder som används i Sätt Skåne i rörelse (utveckling.skane.se)

Hur mår och lever skåningarna?

Region Skåne genomför regelbundet två olika folkhälsoenkäter riktade till den skånska befolkningen: Folkhälsoenkäten i Skåne och Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne. Dessa enkäter resulterar i rapporterna:

  • Folkhälsorapport (18 - 80 år).
  • Folkhälsorapport Barn och unga i Skåne (årskurs 6, årskurs 9, gymnasiet årskurs 2).

Folkhälsoenkät Barn och Föräldrar har genomförts vid ett tillfälle och resulterade i följande rapport:

  • Folkhälsorapport Barn och Föräldrar i Skåne 2014 (8 månader – 4 år)

Resultaten ger ökade möjligheter att sätta in resurser där de bäst behövs.

Naturunderstödd rehabilitering

Region Skåne erbjuder personer med stressrelaterad psykisk ohälsa möjlighet till naturunderstödd rehabilitering (NUR) i landsbygdsmiljö. NUR kan förbättra hälsan och vara en hjälp för den som är sjukskriven på vägen mot återgång i arbete.

På 1177.se kan du läsa mer om hur NUR fungerar och hur du kan bli remitterad till NUR.

Region Skånes strategi för kultur och hälsa tar avstamp i Region Skånes övergripande mål om ”Bättre liv och hälsa för fler”. Strategin syftar till att komplettera och utveckla kulturens roll i vårdsammanhang, samt att lyfta kulturens roll i ett förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Strategin Hela människan, hela livet (utveckling.skane.se)

Senast uppdaterad: 19 juni 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?