Gå till sidans innehåll

Hälsa och livsstil

Vi bedriver hälsofrämjande arbete inom hela sjukvården. Med förebyggande insatser kan vi uppnå en mer jämställd och jämlik hälsa hos skåningarna.

Äldre par i höstig skog.

En stor del av arbetet utgår från det regionala nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer. Nätverket arbetar för att göra hälso- och sjukvården i Skåne mer hälsoorienterad med till exempel hälsosamtal, satsningar på att göra patienter rökfria inför operation och tobaksfria sjukhus.

Sätt Skåne i rörelse

Sätt Skåne i rörelse ska bidra till ett samhälle där fler barn och unga hittar rörelseglädje, är mer fysiskt aktiva och där jämlikheten i aktivitetsnivå och hälsa ökar. 

Fysisk aktivitet främjar barn och ungas utveckling och bidrar till ökad självkänsla och inlärning samt minskad stress. Fysisk aktivitet lägger grunden till goda levnadsvanor och hälsa genom livet och skapar möjligheter till gemenskap och social delaktighet.

Sätt Skåne i rörelse (utveckling.skane.se)

Hur mår och lever skåningarna?

Vi genomför regelbundet två olika folkhälsoenkäter riktade till den skånska befolkningen, Folkhälsoenkäten i Skåne och Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne. Dessa enkäter resulterar i följande rapporter.

  • Folkhälsorapport (18 - 80 år)
  • Folkhälsorapport Barn och unga i Skåne (årskurs 6, årskurs 9, gymnasiet årskurs 2)

Folkhälsoenkät Barn och Föräldrar har genomförts vid ett tillfälle, år 2013, och resulterade då i följande rapport.

  • Folkhälsorapport Barn och föräldrar i Skåne (8 månader – 4 år)

Resultaten ger ökade möjligheter att sätta in resurser där de bäst behövs. Läs rapporterna i sin helhet via länken nedan.

Naturunderstödd rehabilitering

Region Skåne erbjuder personer med stressrelaterad psykisk ohälsa möjlighet till naturunderstödd rehabilitering (NUR) i landsbygdsmiljö. NUR kan förbättra hälsan och vara en hjälp för den som är sjukskriven på vägen mot återgång i arbete.

På 1177.se kan du läsa mer om hur denna rehabiliteringsform fungerar och hur du kan göra för att bli remitterad till NUR.

Region Skånes strategi för kultur och hälsa tar avstamp i Region Skånes övergripande mål om ”Bättre liv och hälsa för fler”, och syftar till att komplettera och utveckla kulturens roll i vårdsammanhang, samt att lyfta kulturens roll i ett förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Hela människan, hela livet (utveckling.skane.se)

Senast uppdaterad: 17 juli 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?