Gå till sidans innehåll

Sjukhusområdet i Malmö

Genom att modernisera sjukhusområdet i Malmö skapas förutsättningar för trygg vård av hög kvalitet och en bättre arbetsmiljö. Region Skåne bygger en ny vårdbyggnad, en ny servicebyggnad och ett nytt bårhus. I byggprojektet ingår också att bygga ut och förbättra kulvertsystemet och den tekniska infrastrukturen.

flygbild över byggnader som utgör sjukhusområdet i Malmö med omkringliggande byggnader och miljö

Arbetet med att utveckla sjukhusområdet i Malmö innefattar inte enbart att bygga nya byggnader. Utbyggnaden av den tekniska infrastrukturen och utvecklingen av utemiljöerna är också viktiga delar i arbetet. Foto: Perry Nordeng

Sjukhusområdet i Malmö har vuxit fram och utökats successivt sedan många år tillbaka. Eftersom det är svår att få ihop sjukvårdens krav med de lokaler som finns på området har det varit helt nödvändigt att bygga nytt. De nya byggnaderna som byggs blir mer flexibla så att de ska hålla för sjukvårdens förändrade behov långt fram i tiden.

Utvecklingen av sjukhusområdet i Malmö innebär även stora förändringar i utemiljön. Utvecklandet av parkmiljöer, nya gångstråk och ett nytt torg är viktiga förändringar som görs av områdets yttre miljöer.

I byggprojektet ingår:

  • ny vårdbyggnad där många olika sjukhusverksamheter kommer att få plats
  • ny servicebyggnad som samlar och effektiviserar all logistik och service på området
  • nytt bårhus som möter framtidens behov
  • kulvertsystemet och den tekniska infrastrukturen byggs ut och förbättras för att effektivisera transport och teknisk försörjning på området.

Senast uppdaterad: 19 juli 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?