Gå till sidans innehåll

Så kan du påverka

Om du vill engagera dig i och påverka den politiska processen i Region Skåne, finns det flera olika möjligheter.

En person går med ett röstkort i handen.

Rösta var fjärde år

Vart fjärde år är det val till regionfullmäktige, vilket sker samtidigt som riksdags- och kommunvalen. Då har du möjlighet att påverka inriktningen för Region Skåne. 

Nästa allmänna val är i september 2026.

Kontakta dina politiker

Du kan alltid kontakta Region Skånes politiker via telefon och mejl.

Engagera dig i ett politiskt parti

Under mandatperioden 2023 -2026 styrs Region Skåne av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna med stöd av SD när det gäller budgetrelaterade frågor.

Följ regionfullmäktiges debatter

När regionfullmäktige sammanträder kan du följa debatten och se hur besluten fattas via webb-tv.

Medborgardialog och samrådsforum

I form av medborgardialog och samrådsforum ger vi även medborgare möjlighet att via fokusgrupper, webbenkäter eller direktkontakt kommentera och diskutera viktiga frågor.

Ta del av handlingar och beslut

När Region Skånes politiska organ sammanträder lägger de ut sin dagordning i förväg på Skane.se. Du kan även se protokollen efter avslutat möte.

Handlingar och beslut

Överklaga ett beslut

Om du anser att Region Skåne har beslutat om något som inte rör vår verksamhet, eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas, kan du överklaga.

Så överklagar du ett beslut

Senast uppdaterad: 8 april 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?