Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Region Skånes kulturstöd

Region Skåne ger årligen verksamhets- och projektstöd till institutioner och andra kulturaktörer för att utveckla kulturlivet i Skåne.

Grundläggande för Region Skånes kulturstöd är de demokratiska värdena och den konstnärliga friheten. Kulturen ska spegla mångfalden i samhället, med vilket också menas allas lika rätt och möjligheter att ta del av konst och kultur.

Kulturnämndens budget omsluter 585,4 miljoner kronor år 2023.

Verksamhetsstöd och projektstöd

Region Skånes kulturförvaltning handlägger med utgångspunkt i de strategiska kulturpolitiska målen regionala och statliga stöd och stödjer professionella kulturaktörer genom verksamhetsstöd, projektstöd och särskilda stöd. Projektstöd kan fördelas som produktionsstöd, utvecklingsstöd och tematiskt stöd.

Verksamheter som beviljas stöd ska ha regional relevans och vara av stor betydelse för den kulturella infrastrukturen. Samlade bedömningar görs utifrån flera olika kriterier beroende på stöd och kulturområde.

Så jobbar vi med kulturstöd

Utlysning

Årligen handlägger Kulturförvaltningen över 600 ansökningar från kulturaktörer och kommuner i Skåne. Utlysningar av olika kulturstöd sker 1–2 gånger per år beroende på stöd. Somliga stöd som till exempel stöd till biblioteksutveckling kan ha en löpande ansökningsprocess medan verksamhetsstöd utlyses en gång per år.

Handläggning

I arbetet med att handlägga inkommande ansökningar händer det ibland att handläggare stämmer av ansökningarna inom sitt konstområde med en extern referensperson. Referenspersonerna är sakkunniga inom specifika områden och verkar rådgivande.

Beslut som avser stöd över tio prisbasbelopp tas av Region Skånes kulturnämnd. Beslut som avser stöd under tio prisbasbelopp tas av Kulturförvaltningens chef.

Redovisning

Alla projekt och verksamheter som får stöd redovisas. Kulturförvaltningen jobbar systematiskt med uppföljning och analys för att säkerställa att kulturstöden går till det de är ämnade för. Analysarbetet ligger också till grund för en hållbar utveckling av den kulturella infrastrukturen i Skåne som i sin tur är förutsättningen fler skåningar och besökande kan ta del av kultur med både bredd och kvalitet.

Senast uppdaterad: 4 juni 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?