Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Regionarkivet

Region Skåne bevarar handlingar för att ta hänsyn till allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar. Regionarkivet finns också för behov inom forskning, Region Skånes egna verksamheter och rättsväsendet.

Hand sträcker sig efter en papperspärm i en hylla full med pärmar.

Regionarkivet är centralarkiv för Region Skåne. Regionarkivets bevarande av handlingar sker i enlighet med Arkivlagen (1990:782). I uppdraget ingår att göra det gemensamma kulturarvet tillgängligt för dig som är forskare, privatperson eller vårdpersonal.

Material som finns i Regionarkivet

Vårdinformation som sjukhusjournaler utgör närmare 80 procent av arkivets material men det finns även protokoll och annat som rör politiska processer, landstingets historia, ritningar, betyg och kartor.

Regionarkivet har även tidtabeller från Skånetrafiken och fastighetshandlingar och ritningar på fastigheter där Region Skåne och de tidigare landstingen har haft eller fortfarande bedriver verksamhet.

Handlingar från många olika verksamheter där Region Skåne eller de tidigare landstingen är eller var huvudmän finns också i förvar.

Patientjournal

Vill du begära ut arkiverade patientjournaler? Patientjournaler hanteras av Journalservice. 

Patientjournaler

Sök arkivhandlingar

Du kan söka efter Region Skånes allmänna handlingar i Regionarkivets arkivförteckning. Kontakta sedan Regionarkivet för att få ut kopior eller för att få se handlingar på plats i läsesalen på Arkivcentrum Syd.

Besök Arkivcentrum Syd i Lund

Regionarkivet är en del av Arkivcentrum Syd i Lund, Nordens största arkivinstitution. I modern forskningsmiljö har du tillgång till en unik samling material från ett flertal myndigheter och andra organisationer i Skåne.

I de gemensamma forskarsalarna kan du studera handlingar från alla medverkande organisationer.

Öppettider

Aktuella öppettider finns på Arkivcentrum Syds webbplats. 

Avgifter för allmänna handlingar

Regionarkivet tar ut avgifter för allmänna handlingar.

  • Papperskopia sida 1-9: Ingen kostnad.
  • Papperskopia 10 sidor eller mer: 50 kronor samt 2 kronor för varje sida utöver sida 10.
  • Digital information som skrivs ut på papper: Samma som för papperskopior.
  • USB-minne: 60 kronor (75 kronor inklusive moms)  

Utöver kostnad ovan tillkommer avgift för försändelsen då den väger mer än 20 gram. För känsliga handlingar innebär det Postens avgift för postförskott och för övriga handlingar portokostnad.

Om allmänna handlingar

Rätten att ta del av allmänna handlingar står inskriven i grundlagen. Huvudregeln är att alla handlingar som kommer in till, eller skapas inom, Region Skåne är allmänna.

Handlingar kan vara sekretessbelagda för att till exempel skydda enskilda personers integritet. Handlingars sekretess regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Kontakt

  • Regionarkiv

  • Journalservice

Senast uppdaterad: 9 juli 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?