Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Forskningsresultat

För dig som är intresserad finns flera sätt att ta till sig forskningsresultat, exempelvis via föreläsningar och via Region Skånes populärvetenskapliga webbplats om vetenskap och hälsa.

Fyra nummer av tidningen Vetenskap och hälsa ligger på ett bord.

Populärvetenskapligt om medicinsk forskning

Webbplatsen Vetenskap & hälsa är ett samarbete mellan Region Skåne, medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Malmö universitet.

På denna webbplats får du information om forskning inom medicin och hälso- och vårdvetenskap på ett enkelt, informativt och sakligt sätt. Forskningen spänner över ett mycket brett område – från molekylära mekanismer bakom sjukdomar till psykisk ohälsa och omvårdnad av äldre.

Forskningens dag

Forskningens dag arrangeras årligen av Region Skåne och medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Dagen rör alltid ett visst tema och bjuder på föreläsningar, seminarier och möjlighet att möta forskare inom det aktuella forskningsämnet. 

Sjukhusbibliotek med Patientforum

Patientforum är en del av sjukhusbiblioteken och finns på Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö. Patientforum arrangerar temadagar och populärvetenskapliga föreläsningar om vård och forskning.

Senast uppdaterad: 15 november 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?