Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Betyg

Regionarkivet gör kopior på de betygshandlingar som finns förvarade från skolor som tillhört Kristianstad läns landsting och Malmöhus läns landsting.

Oftast finns inte de individuella betygen bevarade. De individuella betygen lämnades ut vid examen och det som i första hand lämnas ut idag är en kopia av skolans betygskatalog. Betygskatalogen är skolans originalhandling och underlag för de individuella betygsdokumenten. Betygskatalogen kan användas på samma sätt som ett individuellt betyg. En kopia av en originalhandling är gratis, såvida omfånget inte överstiger nio sidor.

Beställa betyg

Vill du beställa ett betyg kontaktar du Regionarkivet. Det gör du enklast genom att skicka ett mail till regionarkiv@skane.se. Det underlättar handläggningen av ärendet om du kan uppge:

 • förnamn och efternamn, även födelsenamn
 • personnummer
 • telefonnummer
 • skolans namn
 • utbildningsort
 • utbildningens namn/kursbeteckning
 • startår och avslutningsår.

Skriv gärna om du inte minns utbildningens namn, kursbeteckning eller exakta årtal. Du kan skriva ett ungefärligt årtal för att underlätta handläggningen, men skriv då att det är ungefärligt. Du kan komma att bli kontaktad av handläggare för kompletterande information.

Tänk på att beställa ditt betyg i god tid eftersom handläggning och framtagning kan ta några dagar.

Lista på skolor

Regionarkivet har betygskataloger eller i vissa fall betyg från vård-, hushålls-, yrkes-, lantbruksskolor och andra utbildningar fram till och med senast 1999/2000. I regel förvaras betyg som upprättats 1998 eller senare hos kommunarkiven då de flesta skolorna gick över i kommunal regi. Vårdhögskoleverksamheten gick över till högskolor och universitet. 

 • Axelvolds lanthushållsskola
 • Centrala verkstadsskolan i Lund
 • Hammenhögs lanthushållsskola (senare Solängsskolan)
 • Hörby Lantmannaskola/Hörby Lantbruksskola
 • Lunds praktiska hushållsskola/Lunds Hemsysterskola
 • Milnerskolan (i vissa fall även Friaborgsskolan)
 • Norrängsskolan/Fridhem
 • Osby naturbruksgymnasium (även Osby lantmannaskola, lantbruksskola, lanthushållsskola, skogsskola och skogsbruksskola)
 • Petri Vårdgymnasium
 • Sjuksköterskeskolan Helsingborg
 • Skurups lantmannaskola (även Skurups lanthushållsskola, Skurups lantbruksskola)
 • Sköldenborgsinstitutets yrkesskolor i Helsingborg
 • Småskoleseminariet (Kristianstad)
 • Särskolan i Eslöv
 • Särskolan Helsingborg
 • Särskolan i Lund
 • Särskolan Trelleborg-Ystad
 • Särskolan Ängelholm Roslunda
 • Södra Sveriges Sjuksköterskehem (SSSH)
 • Tollarps lanthushållsskola (även Träne Slöjdskola)
 • Tomelilla lantmannaskola
 • Victoriaskolan
 • Vårdgymnasiet i Eslöv
 • Vårdgymnasiet Hässleholm
 • Vårdgymnasiet i Klippan
 • Vårdgymnasiet i Landskrona (även Vårdskolan Landskrona)
 • Vårdgymnasiet i Trelleborg
 • Vårdgymnasiet i Ystad
 • Vårdgymnasiet Ängelholm (även Åsboskolan)
 • Vårdhögskolan Kristianstad
 • Vårdhögskolan Lund-Helsingborg
 • Vårdskolan i Lund
 • Vårdskolan Helsingborg
 • Åkersbergs lanthushållsskola
 • Östra Ljungby Naturbruksgymnasium.

Kontakt

Senast uppdaterad: 12 juni 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?