Gå till sidans innehåll

Kulturpriser

Region Skåne delar ut tre kulturpriser; Kortfilmpriset för att stödja barn- och ungdomskortfilm, Kulturpriset för att premiera en konstnär/kulturskapares bidrag till förnyelse och utveckling av kulturlivet samt Kulturpaletten för att uppmärksamma verksamheter som arbetat framgångsrikt med målgruppsarbete, publikutveckling och ett inkluderande kulturliv.

Region Skånes kortfilmspris

En gång om året delar Region Skåne ut ett pris för bästa barn- eller ungdomskortfilm. Genom priset vill Region Skåne höja kortfilmens status och betydelse inom barn- och ungdomsfilm.

Prissumman är 100 000 kronor. Genom priset premierar Region Skåne en filmskapare för bästa kortfilm i den internationella barn- och ungdomsfilmfestivalen BUFF som äger rum varje år i mars i Malmö.

Priset instiftades av kulturnämnden 2006 för att höja kvaliteten på kortfilmerna som visas under festivalen samt kortfilmens status bland filmskapare. Kvalitet och nyskapande är viktiga bedömningsgrunder för valet av pristagare. 

Region Skånes kulturpris

Region Skånes kulturpris ska främja utvecklingen av kulturlivet i Skåne genom att lyfta fram och premiera enskilda individers bidrag till förnyelse och utveckling av kulturlivet genom konstnärligt skapande i vid bemärkelse.

Kulturpriset ska tilldelas en nu verksam person som i sitt konstnärliga skapande bidrar till förnyelse och utveckling av kulturlivet. Kulturpriset ska således främja den fortsatta karriären och gagna konstnärskapet. Personen ska ha anknytning till Skåne.

Priset kan delas mellan högst två personer. Prissumman är 100.000 kronor. 

Region Skånes kulturpalett

Region Skånes kulturpalett är ett verksamhetspris som ska uppmärksamma verksamheter som arbetar framgångsrikt med målgruppsarbete, publikutveckling och ett inkluderande kulturliv.

Kulturpaletten ska varje år att ha fokus på ett utvecklingsområde i kulturplanen: konstnärligt skapande, delaktighet och medskapande, kulturens rum och platser, barns och ungas rätt till kultur samt digital utveckling. 

Prissumman är 100 000 kronor. 

Senast uppdaterad: 19 juli 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?