Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Skåneenkäten: Helårsrapport 2023

Publiceringsår: 2024 | Utgivare: Region Skåne

Region Skåne genomför regelbundna medborgarenkäter som en del i arbetet med medborgardialog.

Vårens och höstens båda mätningar har resulterat i totalt 1753 besvarade enkäter.

Resultaten visar att kännedomen om Region Skånes ansvar för hälso- och sjukvården, tandvården och kollektivtrafiken är fortsatt god. Förtroendet för och nöjdheten med våra verksamheter visar en svagt sjunkande trend efter pandemiåren, men ligger på en högre nivå än 2019.

De allra flesta skåningar är på det hela taget nöjda med tillvaron. Däremot fortsätter tyvärr upplevelsen av att kunna påverka våra förtroendevalda att minska.

Senast uppdaterad: 13 februari 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?