Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Biobanksansökan

Om du ska påbörja en studie som innebär att registrera en provsamling i Region Skånes biobank (RSB), eller begära ett uttag från en befintlig provsamling vid RSB, behöver du skicka in en biobanksansökan.

Om det gäller förvaring eller utplock från Centrala biobanksenheten (CBE) vid Region Skåne biobank är det bra om du läser igenom informationen som avser den biobanksenheten, innan du fyller i ansökningsblanketterna. 

Regionalt biobankscentrum Syd (RBC Syd) handlägger biobanksansökan som gäller prov som ska förvaras eller finns sparade i Region Skånes biobank. Detsamma gäller ändringar av pågående multicenterstudier där huvudansvarig forskare finns i Södra sjukvårdsregionen. I fem steg beskrivs hur ansökningsprocessen går till. 

Steg 1: Du fyller i ansökningsblanketterna

Hämta alltid senaste version av blanketterna på Biobank Sveriges webbsida. Är du osäker på vilken blankett och vilka bilagor som ska användas kan du använda blankettväljaren. 

Fyll i relevanta blanketter och mejla dem i Word-format till RBC Syd via e-post RBCSYD@skane.se tillsammans med: 

  • Beviljad grundansökan till Etikprövningsmyndigheten (och eventuellt beviljade ändringsansökningar och kompletteringar).
  • Etikprövningsmyndighetens beslut om godkännande samt beslut av ändringar och kompletteringar.
  • Information om forskningsperson (om relevant).
  • E-postadress till den eller de som ska signera avtalet.

Ansökningar som inte ska skickas till RBC SYD

Vid ansökan om förvaring av provsamling eller utplock av befintliga prov inom övriga regioner, kontakta biobankssamordnaren i aktuell region. Kontaktuppgifter finns på sidan Tjänstekarta på Biobank Sveriges webbplats.

Tjänstekarta (biobanksverige.se)

Biobanksansökan gällande klinisk prövning skickas till Biobank Sverige via e-post kliniskaprovningar@biobanksverige.se.

Förhandsgranskning

Biobanksansökan kan inte godkännas innan etikgodkännandet finns. RBC Syd erbjuder dock förhandsgranskning av din biobanksansökan, antingen parallellt som etikansökan hanteras av Etikprövningsmyndigheten eller innan etikansökan skickas till Etikprövningsmyndigheten.

Vid önskemål om förhandsgranskning bör följande skickas till RBC Syd:

  • etikansökan
  • relevanta blanketter för biobanksansökan
  • information om forskningsperson (om relevant).

Steg 2: Validering av din ansökan

RBC Syd validerar din biobanksansökan och kontrollerar att all dokumentation som krävs för att påbörja en granskning är bifogad.

Om något saknas blir du ombedd att komplettera din biobanksansökan, annars går den i turordning vidare till en handläggare. 

Steg 3: Granskning av biobanksansökan

En handläggare granskar nu din ansökan. Vid granskningen kan ytterligare frågor eller behov av komplettering uppkomma. Du blir i så fall kontaktad.

Det är viktigt att du återkommer med svar inom den utsatta tiden. Om RBC Syd inte fått in ditt svar inom 60 dagar avskrivs ansökan eller beslutas om i befintligt skick.

Steg 4: Beslut om ansökan

Biobanksansvarig fattar beslut om biobanksansökan ska godkännas, godkännas med villkor eller avslås. När ansökan är godkänd startar RBC Syd en signeringsrunda via Adobe Sign. Följ länken som bifogas i mejlet och medföljande instruktioner för signering.

Om e-signering inte är möjlig skickas ansökan in osignerad i Word-format för att underlätta ändringar under handläggningen. När handläggningen är klar skriver du ut ansökan, signerar den och skickar den med post till RBC Syd. 

Steg 5: Din biobanksansökan är godkänd

Biobanksavtalet skickas till dig via e-post. När du har mottagit ett fullständigt signerat biobanksavtal kan du gå vidare och påbörja insamling av prov eller uttag av befintliga prov i samråd med den biobanksavdelning som godkänt förvaring av proven.

Observera att den biobanksavdelning där prov ska förvaras måste ha godkänt förvaringen innan insamlingen kan påbörjas.

Senast uppdaterad: 17 november 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?