Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Konst och utställning

Försäkringen gäller Region Skåne.

Försäkringen ersätter förlust av eller skada på försäkrade föremål. Skadan eller förlusten kan ha inträffat under försäkringens giltighet på försäkringsstället, annan plats eller under transport.

Försäkringen ersätter

  • Egen konst förvarad på fastighet disponerad av regionen
  • Utomhuskonst
  • Utgående lån
  • Ingående lån
  • Tillfälliga utställningar inklusive transporter till/från

Försäkringsbelopp

10 000 000 kronor 

Grundsjälvrisk

1 basbelopp per skada (inomhuskonst)
5 basbelopp per skada (utomhuskonst)

Försäkringsbolag

Brookfield from 230101-251231
Brookfield tom 180101-221231

Försäkringens begynnelsedag

2023-01-01 

Försäkringsnummer

Brookfield: 121943

Försäkringsavtal

Försäkringsbrev (pdf, nytt fönster)

Försäkringsvillkor (pdf, nytt fönster)

Tidigare försäkringsavtal

Försäkringsbrev (pdf, nytt fönster)

 

Senast uppdaterad: 24 juni 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?