Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Kultur på recept

Insatser inom kultur och hälsa ska ses som en integrerad del i arbetet för jämlik hälsa.

Kvinnor sitter i en halvcirkel med noter.

Kultur på recept (KuR) är ett program där deltagarna får utföra kulturaktiviteter två gånger i veckan under tio veckor, cirka två timmar per gång. Målgruppen är primärvårdspatienter med psykisk ohälsa såsom stress, ångest och mild till måttlig depression samt personer som löper risk för social isolering/ensamhet.

Vårdenheter i Malmö som deltar i projektet ges möjlighet att remittera patienter till programmet.  

Senast uppdaterad: 16 oktober 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?