Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Vi behöver dig

Region Skåne är en stor organisation med många verksamhetsområden där alla våra 36 000 medarbetare gör skillnad varje dag. Vi tar emot 2500 nya studenter och elever varje år och det är oerhört värdefullt för oss. Ni är framtidens arbetskraft som kommer med nya perspektiv och tankar.

Leende vårdpersonal

Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och det är viktigt för oss att ge dig stora möjligheter att hela tiden utvecklas. Prata med din handledare om du vill veta mer om hur utvecklingsmöjligheterna ser ut för just ditt yrke.

Vårt arbete är värderingsstyrt vilket betyder att våra gemensamma värderingar, välkomnande, drivande, omtanke och respekt, ligger till grund för hur vi bemöter andra och hur vi fattar våra beslut. De ligger även till grund för hur vi aktivt arbetar för att alla våra medmänniskor, både personal, patienter och anhöriga ska ha lika rättigheter och möjligheter.

Region Skåne ska erbjuda God vård

Region Skånes hälso- och sjukvård grundar sig i något som vi kallar God vård. Det innebär att den ska vara jämlik, hälsoinriktad, personcentrerad, säker, tillgänglig, kunskapsbaserad och effektiv. Stora och många ord, men inte desto mindre sanna.

Vi håller just nu på att utveckla hela vårt hälsosystem för att möta kraven i framtiden, både i det närmaste och på sikt.

Digital satsning

Vi kommer att satsa stort inom digitalisering och e-hälsa de närmaste åren. Ambitionen är att göra Skåne till Sveriges ledande region för digitala tjänster inom hälso- och sjukvård. Tjänsterna ska utformas efter patientens behov.

Omfattande miljöarbete

Vi jobbar för att våra verksamheter på sikt ska vara klimatneutrala. Det betyder att vi varken direkt eller indirekt ska släppa ut växthusgaser. Vi ska helt sluta använda fossila energikällor i våra transporter samt för uppvärmning, nedkylning och el i våra fastigheter.

Våra ambitiösa mål för avfallshantering handlar om att öka återanvändning och återvinning samt minska brännbart avfall.

Vi jobbar också aktivt med miljökrav i upphandlingar för att fasa ut miljö- och hälsofarliga ämnen samt för att få in förnybara och fossilfria material i de förbrukningsmaterial som används i verksamheterna. Detta är bara några av många insatser vi gör för att nå våra miljömål.

Färre läkemedel

Läkemedel är bra när situationen kräver det, men vi har samtidigt ett ansvar att hitta vägar som kan minska på onödiga förskrivningar. Motion på recept är en, regelbundna genomgångar av läkemedel en annan.

Livskvalitet på flera plan

Vår vision är att erbjuda alla skåningar framtidstro och livskvalitet. Sjukvården är en stor och viktig del, men det är inte allt. Vi jobbar även för att fler ska åka kollektivt för att minska trängseln och miljöbelastningen.

Vi samarbetar med Skånes kommuner för att skapa ett samhälle som är öppet för alla med ett rikt kulturutbud, många gröna ytor och en hälsosam miljö där människor trivs. Och vi samarbetar med både privata och offentliga aktörer för att skapa och gynna ett starkt näringsliv.

Text: Hoppas du kommer att trivas hos oss! Vi kommer att göra allt för att du ska få ut så mycket som möjligt av din tid här.

Senast uppdaterad: 8 mars 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?