Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Patientsäkerhet

Region Skåne arbetar ständigt med att göra vården säkrare och skydda dig mot skador när du får vård. Som patient kan du också bidra genom att berätta för oss om du upplever att någonting är fel.

En vårdskada är en undvikbar kroppslig eller psykisk skada eller lidande du som patient kan drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården. För att förhindra vårdskador följer Region Skåne vägledningar från bland annat Nationellt system för kunskapsstyrning och Socialstyrelsen.

Region Skåne arbetar aktivt för ökad patientsäkerhet för att undvika att du som patient drabbas av exempelvis fallskador, infektioner, läkemedelsfel, undernäring och trycksår.

Fokus på god hygien

I alla miljöer där det vistas många sjuka människor finns det också en ökad risk för att få en infektion. Därför är god hygien viktig i alla vårdverksamheter för att förhindra att smittor sprids.

Region Skåne har stränga regler för arbetskläder. Medarbetare som möter patienter ska vara klädda i kortärmat, långt hår ska vara uppsatt och händerna ska vara fria från klockor och ringar. Naglarna ska vara korta och utan nagellack.

Du kan bidra till säkrare vård

Ställ gärna frågor om det är något du inte förstår och säg till om det är något som verkar vara fel. Att aktivt delta i den vård du får ökar säkerheten och leder till en bättre vård. 

Här är exempel på vad du själv kan göra för att minska riskerna i vården:

  • Ställ frågor om det du behöver veta mer om när det gäller din vård och behandling.
  • Ha gärna med en närstående när du får information om det känns bra för dig.
  • Var noggrann med hygienen och tvätta händerna ofta för att minska risken för infektioner.
  • Ha kunskap om dina läkemedel – vilka du tar, i vilken dos och varför.

Fel i vården ska rapporteras

En del i patientsäkerhetsarbetet är att rapportera när något har gått fel i vården. Oönskade händelser rapporteras och utreds i syfte att undvika att händelsen inträffar igen.

Om en händelse är allvarlig och har orsakat eller riskerar att orsaka en vårdskada ska händelsen anmälas enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. En vårdskada är en skada som du har fått inom vården och som kunde ha undvikits.

Lex Maria-ärenden i Region Skåne

Hitta alla de senaste lex Maria-ärendena i Region Skåne.

Senast uppdaterad: 14 juli 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?