Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Standardtexter, uttryck och budskap

Region Skåne skapar enhetlig och konsekvent kommunikation genom att använda standardiserade texter, uttryck och budskap.

Region Skånes standardtexter har formulerats utifrån de centrala delarna i varumärkesplattformen som bland annat omfattar värderingar, mission, vision och andra viktiga budskap. Genom standardtexterna blir kommunikationen samstämmig oavsett mottagare.

Standardtext som beskriver vårt uppdrag

Region Skånes standardtext kallas ibland boilerplate och används för att kort sammanfatta eller beskriva Region Skånes uppdrag, till exempel som sidfot på skane.se. Standardtexten är följande:

"Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv – inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård – i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt."

Engelsk version:

"The mission of Region Skåne is to ensure that everyone living in Skåne feels well and has a sense of optimism for the future. Through cross-border collaborations and with great concern, we create the best conditions for a healthy life within business, public transportation, culture, and healthcare in Skåne. Together, we make life more possible."

Budskap och förklarande texter

Om du vill ta del av Region Skånes fullständiga budskapsplattform, kontakta: visuellateamet@skane.se.

Senast uppdaterad: 14 mars 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?