Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Regional utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030

Region Skåne samordnar utvecklingsfrågorna i Skåne och leder arbetet med att regelbundet se över den regionala utvecklingsstrategin. Utvecklingsarbetet utförs i vardagen av de skånska utvecklingsaktörerna. En översyn av strategin genomförs varje mandatperiod och det sker under 2024.

Skrattande kvinna, färgglad vägg i bakgrunden.

Med de skånska utvecklingsaktörerna avses regionen, kommunerna, skånska lärosäten, statliga myndigheter, idéburen sektor, näringsliv, arbetsmarknadens parter och invånare. Flera av dessa aktörer äger eller finansierar i sin tur funktioner med utveckling och Innovationsuppdrag som också spelar en väldigt viktig roll i arbetet.

Syftet med utvecklingsstrategin är att beskriva en gemensam vision om hur Skåne ska utvecklas. Utvecklingsstrategin innefattar en vision och sex visionsmål. Utifrån visionsmålen enas utvecklingsaktörerna om områdesstrategier, handlingsplaner, program och insatser.

Det öppna Skåne 2030 är den gemensamma övergripande visionen.

De sex visionsmålen är:

  • Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet
  • Skåne ska vara en stark hållbar tillväxtmotor
  • Skåne ska stärka mångfalden av goda livsmiljöer
  • Skåne ska ha en god miljö och en hållbar resursanvändning
  • Skåne ska utveckla framtidens välfärd
  • Skåne ska vara globalt attraktivt

Det Öppna Skåne 2030

Se hela den senaste versionen av strategin ”Det Öppna Skåne 2030”, som beslutades av regionfullmäktige den 16 juni 2020.

Skåne utvecklar och utvecklas

I skriften Skåne utvecklar och utvecklas kan du läsa om några av de resultat som vårt arbete med regional utveckling har resulterat i under 2021 samt ta del av ett par exempel från vardagen.

Senast uppdaterad: 5 september 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?