Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Skånepanelen 1: 2021 - Regionplan

Publiceringsår: 2021 | Utgivare: Region Skåne

En undersökning har genomförts med hjälp av ett berättelseverktyg under april 2021 med deltagarna i Region Skånes webbpanel – Skånepanelen.

Bakgrund och syfte

För första gången tar Region Skåne fram en regionplan för Skåne som ska underlätta planeringen av infrastruktur, klimatfrågor, bostäder och annan fysisk planering. Syftet är att skapa goda livsmiljöer för alla i hela Skåne. Det är ett gemensamt arbete mellan Region Skåne, kommunerna och många andra viktiga aktörer – inte minst skåningarna själva.

Som ett led i samrådsförfarandet har deltagarna i Skånepanelen fått delge sina fria tankar kring de sex utvecklingsområden som finns i utkastet till regionplan. Denna undersökning bidrar med viktiga perspektiv från skåningarna själva och är en del av underlaget i det fortsatta planarbetet.

Senast uppdaterad: 29 augusti 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?