Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Karriärstöd: Från student till docent

För att stödja och välkomna studenter och medarbetare hela vägen till en docentur erbjuder Lunds universitet och Region Skåne karriärstödet Från student till docent.

Universitetsbyggnad i Lund.

Syftet med karriärstödet Från student till docent är att lyfta och förtydliga det stöd som finns inom Lunds universitet och Region Skåne för att stimulera, främja, och premiera fler att följa en karriär inom klinisk forskning i Skåne.

Handlingsplan: Från student till docent (pdf, nytt fönster)

Målgrupp

Karriärstödet gäller alla legitimerade yrkesgrupper, både privat eller offentligt anställda i Skåne. Utbildningsnivå och stöd finns beskrivet i handlingsplanen.

Förvaltningsinformation och kontaktuppgifter

Kontakta den forskningschef eller samordnare för den förvaltning du är intresserad att få karriärstöd från. Observera att stödet kan skiljas åt mellan de olika förvaltningarna.

För övergripande frågor om karriärstödet kontakta forsknings- och innovationsstrateg Gavyn Edmunds.

ALF-Region Skåne

ALF står för avtal om läkarutbildning och forskning. ALF-region Skåne har sedan länge verkat för att stödja utvecklingen Från student till docent inom skånsk hälso- och sjukvård. Detta stöd är manifesterat i ett antal permanenta satsningar i form av bland annat tjänsteutrymmen, forskningsstöd och lönepåslag.

Från student till docent är en sammanställning av ALF-region Skånes sammanhållna stöd för karriärutveckling inom klinisk forskning från grundutbildning till docentur.

Kontakt

Senast uppdaterad: 22 januari 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?