Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Rådgivande organ

Inom olika områden knyter Region Skåne till sig experter som ger nya infallsvinklar och lösningar på de frågor som vi arbetar med.

Etiska rådet

Etiska rådet är ett oberoende råd vars ledamöter tillsätts av hälso- och sjukvårdsnämnden. Rådet är rådgivande och yttrar sig i frågor där en etisk analys bedöms viktig.

  • Stimulera till diskussion och debatt i etiska frågor.
  • Arrangera minst ett årligt seminarium för att främja kunskapsutveckling inom det etiska området.
  • Stödja ledning och medarbetare inom hälso- och sjukvården och vara en samtalspartner till de lokala etiska råden.
  • I principiella frågor svara på frågor från verksamheten.

Kontakt

Forsknings- och innovationsrådet (FIRS)

Forsknings- och innovationsrådet (FIRS) är ett forum för att diskutera Skånes utveckling inom forskning och innovation. FIRS är inget traditionellt beslutsmöte. Det är ett forum för att diskutera och agera tillsammans på de möjligheter vi ser. FIRS roll är att hitta sätt för hur vi driver gemensamma frågor framåt, och därmed initiera processer som vi ser som nödvändiga.

FIRS består av representanter på ledningsnivå från Region Skåne, regionens lärosäten, länsstyrelse, kommunrepresentanter från Malmö, Lund, Kristianstad, Helsingborg och Sjöbo, samt från näringslivet.

Kontakt

Läkemedelsrådet

Läkemedelsrådet är ett expertorgan som ska utveckla och samordna läkemedelsfrågor inom Region Skåne. Läkemedelsrådet är också den regionala läkemedelskommittén. 

Till Läkemedelsrådet knyts sakkunniga inom läkemedelsområdet. De ska tillsammans arbeta för en medicinskt ändamålsenlig, effektiv, säker och hälsoekonomisk användning av läkemedel inom sjukvården i Skåne.

Metod- och prioriteringsrådet

Region Skånes metod- och prioriteringsråd (MP-rådet) är Region Skånes råd för prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Till sin hjälp har rådet experter inom olika områden, såsom medicin, etik och hälsoekonomi. Rådet lämnar yttranden till Region Skånes kunskapsstyrningsråd samt till hälso- och sjukvårdsdirektörer i Södra sjukvårdsregionen, som sedan tar beslut om vidare hantering.

Kunskapsstyrningsrådet

Kunskapsstyrningsrådets uppdrag är att leda, styra och samordna Region Skånes kunskapsstyrning.

Kunskapsstyrningsrådet består av representanter från Region Skånes förvaltningar och leds av chefen för enheten för kunskapsstyrning och FoU på Koncernkontoret. Här finns också representanter från kommun, patientförening och privata vårdgivare. 

Kunskapsstyrningsrådet (vardgivare.skane.se)

Senast uppdaterad: 28 juli 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?