Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Skånepanelen 5: 2020 - Kultur

Publiceringsår: 2020 | Utgivare: Region Skåne

En enkätundersökning har genomförts under oktober 2020 med deltagarna i Region Skånes webbpanel – Skånepanelen.

Bakgrund och syfte

Kultur är en viktig del i många skåningars liv. Den har ett egenvärde, stärker demokratin och medverkar till sammanhållning och gemenskap. Målsättningen är att hela Skåne ska ha tillgång till ett rikt kulturliv av hög kvalitet, som fler ska kunna delta i och ta del av på lika villkor.

Region Skåne har under hösten 2020 fastställt en regional kulturplan för Region Skåne och Helsingborgs Stad genomför en liknande process. Denna undersökning utgör en del av underlaget i det fortsatta arbetet och bidrar med invånarnas personliga perspektiv på kulturlivet.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?