Gå till sidans innehåll

Patientnämnden Skåne

Patientnämnden Skåne är en av Region Skånes förvaltningar. Den är fristående och skild från övrig verksamhet. Patientnämnden arbetar utifrån lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.

Patientnämndens uppgift är att på lämpligt sätt stödja och hjälpa patienter och närstående att föra fram klagomål i offentligt finansierad hälso-och sjukvård och viss tandvård. Patientnämnden kan även ge information om patienters rättigheter i vården.

Patienter inom psykiatrisk tvångsvård och patienter som isoleras enligt smittskyddslagen har rätt till en stödperson. Det är Patientnämnden som rekryterar, utbildar, utser, och handleder stödpersonerna.

Vår organisation

På Patientnämnden arbetar sjutton personer. Förvaltningschef är Jonas Duveborn.

Analyser

Kontakt

  • Patientnämnden Skåne

Senast uppdaterad: 28 september 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?