Gå till sidans innehåll

Marknadsföring av Skåne

Fler företag, investerare och turister ska hitta till Skåne. Det leder till nya affärer och stärker näringslivet. Vi jobbar för att stärka det skånska varumärket.

Visit Skåne AB

Skånes regionala destinationsbolag, Visit Skåne AB, ska stärka Skånes varumärke internationellt, och främja besöks- och eventnäringen. I uppdraget ingår att verka för att stora evenemang, kongresser, utställningar och mässor lockas till Skåne.

Det handlar också om att utveckla skånsk besöks- och eventnäring med fokus på hållbarhet och innovation, och att öka destinationens kännedom och attraktivitet internationellt. Visit Skåne AB ägs av Region Skåne Holding AB och bildades 2023 genom en fusionering av Tourism in Skåne AB, Event in Skåne AB samt Business Region Skåne AB.

Film i Skåne AB

Skåne är och ska vara en attraktiv plats för filmskapare. Stora filmprojekt för med sig kapital och arbetstillfällen, men viktigare är kanske att stora framgångsrika filmprojekt ofta får internationell spridning som visar upp Skåne utanför Sverige.

Film i Skåne jobbar för att främja filmskapande som kulturell näring i Skåne och filmens roll som konstnärligt uttryck. Genom den filmproduktion och annan filmverksamhet som äger rum i regionen stärks bilden av Skåne även hos de egna invånarna. 

Invest in Skåne

Region Skåne arbetar under varumärket Invest in Skåne med investeringsfrämjande, talangattraktion och internationell marknadsföring av Skåne och Greater Copenhagen Region. Målet med arbetet är att bidra till en hållbar ekonomisk utveckling av regionen samt skapa ett nav för internationella affärsmöjligheter, ny teknikutveckling och innovation. Inom ramen för Invest in Skåne tillhandahåller Region Skåne professionell rådgivning och tjänster till internationella företag och investerare som överväger Skåne för framtida investeringar.

Senast uppdaterad: 19 juli 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?