Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Bredband och digitalisering

Skåne behöver genomgå en digital omställning för att få en effektivare välfärd och ökad produktivitet i näringslivet. Region Skåne arbetar med att stötta och driva på den omställningen.

Kvinna håller i elkablar.

Arbetet är uppdelat i omställningsförmåga och nya arbetssätt, datadriven verksamhet, samt god tillgång till data och digital infrastruktur till hela Skåne. Målet är att skapa bättre förutsättningar för näringsliv och kommuner att dra nytta av digitaliseringen.

Genom att Skåne digitaliseras kan välfärden och näringslivet stärkas, men det skapar också möjligheter för individer att leva och verka, oberoende var i Skåne de befinner sig.

Digitaliseringen kräver goda förutsättningar, och för att kunna skapa möjlighet till boende och verksamhet i hela Skåne är det viktigt med ett utbyggt fibernät. Därför arbetar Region Skåne med att säkerställa att målsättningarna i den nationella bredbandsstrategin uppnås i Skåne.

På uppdrag av Regeringen tillhandahåller Region Skåne en Regional bredbandskoordinator. Denne arbetar bland annat med kvalitetssäkring och regionala prioriteringar i anslutning till den fördelning av statliga stödmedel som finns.

Bredbandsstöd

Därtill har Regionala utvecklingsnämnden beslutat om ett regionalt bredbandsstöd. Det syftar till att säkerställa digital infrastruktur till de byggnader på den skånska landsbygden som av olika skäl hamnar utanför stödmöjligheter via den nationella modellen. Målet är att 98 % av de skånska hushållen ska ha tillgång till bredband 2025. 
 
Det är först när alla skånska kommuner, verksamheter och individer har goda förutsättningar, som Skåne får ut sin fulla potential.

Senast uppdaterad: 5 september 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?