Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Digitala kanaler

Region Skåne använder flera olika digitala kanaler för att skapa effektiv kommunikation, till exempel digitala skärmar, sociala medier och applikationer.

Digitala skärmar

Digitala skärmar vänder sig till invånare och finns huvudsakligen i hälso- och sjukvårdens väntrum. Via digitala skärmar kommunicerar Region Skånes dels aktuell lokal praktisk information, dels aktuell och relevant invånarkommunikation.

Kommunikationsmaterialet till skärmen ska vara i format 16:9, med upplösning 1920x1080.

Appar och webbapplikationer

Region Skåne erbjuder många appar och webbapplikationer och fler skapas i takt med digitaliseringen. När apparna utformas med samma komponenter, designmönster och UX-principer blir de lätta att känna igen för användarna. För att säkerställa apparnas kvalitet finns principer och riktlinjer för utformning och namnsättning.

Alla nya app eller webbapplikationer kräver behovs- och målgruppsanalys samt godkännande av kommunikationsdirektören.

Sociala medier

Region Skånes använder flera sociala medier som till exempel Facebook, Instagram och LinkedIn. Kommunikationen i dessa kanaler fokuserar på aktuell kommunikation mot invånare eller gällande rekrytering. För att kommunikationen ska vara sammanhållen och följa Region Skånes grafiska identitet finns en manual med riktlinjer för grafiska element för sociala medier.

Grafik

Senast uppdaterad: 2 april 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?